Prečo je piatok trinásteho nešťastný deň?

10.04.2023

Pravdou je, že piatok trinásteho je považovaný za nešťastný deň kvôli kombinácii dvoch rôznych presvedčení a povier, ktoré sa týkajú čísla 13 a piatku.

Piatok trinásteho
Piatok trinásteho

Číslo 13

Číslo 13 sa v mnohých kultúrach považuje za nešťastné číslo a tento strach sa nazýva triskaidekafóbia. Tu sú hlavné teórie, ktoré vysvetľujú, prečo sa číslo 13 považuje za nešťastné:

Posledná večera

  • Podľa kresťanskej tradície sa Ježiš a jeho dvanásť učeníkov zišlo na poslednej večeri pred Ježišovým ukrižovaním. Judáš, ktorý Ježiša zradil, bol trinástym účastníkom večere. Táto udalosť prispela k negatívnym konotáciám čísla 13.

Babylonský kódex

  • V zákonníku sa údajne vynechal 13. zákon, čo bolo pravdepodobne spôsobené poverčivosťou týkajúcou sa čísla 13.

Trinásta karta v tarote

  • V tarotových kartách je trinásta karta známa ako Smrť. Hoci Smrť v tarote zvyčajne symbolizuje transformáciu a zmenu, nie vždy negatívnu, mnohí ľudia si s touto kartou spájajú číslo 13 a jeho zdanlivo temný význam.

Tieto a ďalšie faktory viedli k tomu, že číslo 13 sa v histórii spájalo so smolou a negativitou. Hoci neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by túto predstavu potvrdzovali, mnohí ľudia stále veria v nešťastie spojené s číslom 13.

Piatok

Okrem nešťastia spojeného s číslom 13 sa piatok v niektorých kultúrach považuje aj za nešťastný deň, ktorý je známy ako paraskavedekatriafóbia. Tu sú hlavné dôvody, prečo sa piatok považuje za nešťastný deň:

Biblické udalosti

  • Tento deň je dnes známy ako Veľký piatok a pripomína sa ním Ježišova smrť na kríži. Táto udalosť môže prispieť k negatívnym konotáciám spojeným s piatkom.

Verejné popravy

  • Aj táto prax mohla prispieť k negatívnemu vnímaniu piatku ako nešťastného dňa.

Paraskapédkatrifóbia teda označuje strach z nešťastia spojeného s piatkom, najmä v kombinácii s číslom 13, čo vedie k všeobecnému presvedčeniu, že piatok 13. je nešťastný deň.