Čo je Maillardova reakcia?

10.04.2023

Maillardova reakcia je chemický proces, ktorý prebieha medzi aminokyselinami a redukujúcimi cukrami pri zvýšených teplotách. Bola pomenovaná podľa francúzskeho chemika Louisa-Camilla Maillarda, ktorý tento jav opísal v roku 1912.

Maillardova reakcia
Maillardova reakcia

Táto reakcia má zásadný význam v kulinárstve, pretože spôsobuje hnedé sfarbenie a rozvoj chuti pečených, grilovaných alebo vyprážaných potravín. Maillardova reakcia je obzvlášť dôležitá pri príprave mäsa, pečiva a iných potravín obsahujúcich bielkoviny a cukry.

Reakcia prebieha v niekoľkých fázach, ktoré zahŕňajú kondenzáciu cukrov a aminokyselín, po ktorej nasleduje reorganizácia molekulárnej štruktúry, čo vedie k tvorbe tzv. melanoidínov - hnedých pigmentov zodpovedných za farbu a arómu.

Maillardova reakcia sa často zamieňa s karamelizáciou, čo je iný proces založený na pyrolýze cukrov bez prítomnosti aminokyselín.

Maillardova reakcia je zložitý rad chemických reakcií medzi aminokyselinami a redukujúcimi cukrami, ku ktorým často dochádza pri tepelnom spracovaní potravín. Proces zahŕňa niekoľko krokov, ktoré sa začínajú reakciou medzi aminokyselinou a cukrom za vzniku zlúčenín nazývaných glykozylamíny a Amadoriho produkty.

Tieto medziprodukty potom podliehajú ďalším reakciám, ktoré vedú k vzniku rôznych aromatických zlúčenín, ako sú pyrazíny, furány, tiofény a iné. V poslednej fáze reakcie vznikajú melanoidíny, ktoré sú zodpovedné za hnedú farbu a špecifickú chuť a vôňu potravín.

Maillardova reakcia ovplyvňuje mnohé aspekty potravín vrátane:

  • Farby: Maillardova reakcia spôsobuje hnedú farbu potravín, preto sa pečené mäso, pečivo a vyprážané potraviny sfarbujú do zlatohneda.
  • Chute: Výsledné zlúčeniny, ktoré vznikajú počas Maillardovej reakcie, prispievajú ku komplexnej chuti potravín, najmä mäsa, ktoré prechádza touto reakciou.
  • Vôňe: Pri Maillardovej reakcii vzniká veľké množstvo aromatických zlúčenín, ktoré sú zodpovedné za charakteristickú vôňu pečených, grilovaných a vyprážaných potravín.
  • Výživovej hodnoty: Počas Maillardovej reakcie môže dôjsť k strate alebo degradácii niektorých aminokyselín a vitamínov, čím sa zníži výživová hodnota potraviny. Na druhej strane niektoré zlúčeniny, ktoré vznikajú v dôsledku reakcie, môžu mať antioxidačné a antimikrobiálne vlastnosti.
  • Textúre: Maillardova reakcia môže ovplyvniť textúru potravín, napríklad spôsobiť chrumkavosť na povrchu pečeného chleba alebo pečeného mäsa.

Optimálne podmienky pre Maillardovu reakciu zahŕňajú teplotu medzi 140 a 165 °C a mierne zásadité prostredie (pH 7 - 9). Reakcia prebieha pomalšie v prítomnosti vody, preto je pre jej priebeh vhodnejšie suchšie prostredie.