Prečo Coca Cola spojená s Mentosom vybuchuje?

10.04.2023

Kombinácia Coca-Coly a Mentosu je výbušná kvôli chemickej a fyzikálnej reakcii, ktorá nastáva pri zmiešaní týchto dvoch látok. 

Coca Cola spojená s Mentosom
Coca Cola spojená s Mentosom

Coca-Cola obsahuje oxid uhličitý (CO2), ktorý sa rozpúšťa v nápoji a udržiava ho perlivý. Na druhej strane, Mentos má na svojom povrchu drobné hrbolčeky nazývané nukleačné miesta.

Keď vložíte Mentos do fľaše Coca-Coly, nukleačné miesta na povrchu Mentosu poskytujú miesta, kde sa môžu tvoriť bublinky oxidu uhličitého. To spôsobuje rýchle uvoľňovanie CO2 z nápoja. Tento proces sa nazýva nukleácia.

Uvoľňovanie CO2 z nápoja vytvára vo fľaši tlak, ktorý nakoniec vedie k vytlačeniu nápoja vo forme výbušného gejzíru. Túto reakciu podporuje skutočnosť, že Mentos obsahuje sladidlá, ako je arabská guma a želatína, ktoré znižujú povrchové napätie tekutiny a uľahčujú uvoľňovanie bubliniek CO2. To spôsobuje, že reakcia prebieha rýchlejšie a silnejšie, čo vedie k dramatickejšiemu efektu.

Použitie iného nápoja

Namiesto Coca-Coly použite iný nápoj. Reakciu medzi Mentosom a nápojom môžete dosiahnuť s akýmkoľvek perlivým nápojom, ktorý obsahuje oxid uhličitý (CO2). Patrí sem napr:

  • Pepsi
  • Sprite
  • 7-Up
  • Fanta
  • Iné

Hlavným faktorom tejto reakcie je prítomnosť oxidu uhličitého v nápoji. Vždy, keď sa do takéhoto nápoja vloží Mentos, vytvorí sa gejzír podobný tomu, ktorý vzniká pri použití Coca-Coly. Intenzita a výška gejzíru sa môže líšiť v závislosti od značky a typu nápoja, ale základný princíp reakcie zostáva rovnaký.

Ak hľadáte nápoj, ktorý poskytne najlepší a najvýraznejší gejzír, môžete si vybrať iný sýtený nápoj s vyšším obsahom CO2. Experimentovanie s rôznymi nápojmi môže byť zábavný spôsob, ako zistiť, ktorý nápoj poskytuje najlepší výsledok.

Aj Mentos môžete nahradiť

Mentos je možné nahradiť inými materiálmi, ktoré majú podobné vlastnosti. Hlavnou funkciou Mentos v reakcii s perlivým nápojom je poskytnúť povrch na klíčenie bubliniek oxidu uhličitého (CO2) a urýchliť uvoľňovanie CO2 z nápoja. Na tento účel sa môžu použiť iné predmety alebo materiály, ktoré majú dostatočne drsný povrch a schopnosť znižovať povrchové napätie kvapaliny.

Niektoré príklady materiálov, ktoré možno použiť namiesto Mentos:

  • Prášok do pečiva (rozpustený v malom množstve vody)
  • Jemne tablety na umývanie riadu
  • Prášok kyseliny askorbovej (vitamín C)

Výsledky experimentov sa môžu líšiť v závislosti od použitého materiálu a jeho vlastností. V niektorých prípadoch môže byť reakcia menej intenzívna alebo naopak silnejšia ako pri použití Mentosu.