Prečo sa hovorí, že mačka má deväť životov?

12.04.2023

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

Mačka má deväť životov
Mačka má deväť životov

Toto príslovie pravdepodobne pochádza zo starých mýtov a povier a je rozšírené v mnohých kultúrach. Presný pôvod tohto príslovia nie je známy, ale môžeme identifikovať niekoľko faktorov, ktoré mohli prispieť k jeho vzniku a popularite:

Mačky majú vynikajúce reflexy a obratnosť, ktoré im umožňujú uniknúť z nebezpečných situácií alebo pristáť na nohách po páde z výšky. Táto schopnosť mohla viesť k presvedčeniu, že majú viac života ako iné zvieratá.

Mačky sa často dostávajú do súbojov s inými zvieratami a hoci môžu utrpieť zranenia, často sa z nich zotavia a prežijú. To mohlo posilniť povesť o ich mnohých životoch.

S mačkami sa v mnohých kultúrach spájajú rôzne mýty a povery. Napríklad v starovekom Egypte si mačky uctievali ako posvätné zvieratá a pripisovali im zázračnú moc, zatiaľ čo v niektorých európskych kultúrach boli mačky považované za čarodejnice alebo bytosti s magickou mocou.

Číslo deväť má v niektorých kultúrach symbolický význam. Napríklad v anglosaských krajinách bola deviatka považovaná za číslo šťastia a plodnosti, zatiaľ čo v niektorých kultúrach sa spájala s mágiou a duchovnými silami.

Hoci je dnes známe, že mačky nemajú deväť životov v pravom zmysle slova, toto príslovie stále pretrváva ako spôsob vyjadrenia obdivu k ich odolnosti a schopnosti prežiť v nebezpečných situáciách.

Ako mačka prežije pád z veľkej výšky?

Mačky majú veľmi pružný kostrový systém, ktorý im umožňuje absorbovať náraz pri dopade a minimalizovať zranenia. Ich chrbtica je pružnejšia ako u väčšiny cicavcov, čo im umožňuje otáčať telo počas pádu.

Majú aj vynikajúcu rovnováhu a obratnosť vďaka svojmu vnútornému uchu, ktoré obsahuje vestibulárny systém. Tento systém pomáha mačkám orientovať sa vo vzduchu a rýchlo sa prispôsobiť pristátiu na nohách.

Mačky majú tzv. napravovací reflex (righting reflex), ktorý im umožňuje otočiť telo a pristáť na nohách počas pádu. Tento reflex sa u mačiek vyvíja už vo veku 3 - 4 týždňov a je plne funkčný vo veku 6 - 7 týždňov. Mačka využíva svoj chvost, ohybnú chrbticu a vestibulárny systém vo vnútornom uchu, aby nasmerovala svoje telo a nohy smerom nadol.

Vďaka tomu je sila nárazu pri pristátí menšia, čo znižuje pravdepodobnosť zranenia. Mačky tiež inštinktívne predlžujú svoje telo, aby zvýšili odpor vzduchu a spomalili svoj pád. Mačacie nohy majú silné svaly, šľachy a väzy, ktoré pri pristátí fungujú ako tlmiče nárazov. Okrem toho ich labky obsahujú nervové zakončenia, ktoré poskytujú informácie o povrchu a tlaku, čo im umožňuje prispôsobiť sa rôznym povrchom a absorbovať nárazy.