Prečo nemôžeme letieť rýchlejšie ako svetlo?

10.04.2023

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa nemôžeme pohybovať rýchlejšie ako svetlo? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.

Rýchlosť svetla
Rýchlosť svetla

Obmedzenie rýchlosti na rýchlosť svetla je základným princípom fyziky, ktorý vychádza z teórie relativity Alberta Einsteina. Táto teória sa skladá zo špeciálnej a všeobecnej teórie relativity, pričom špeciálna teória relativity opisuje pohyb vo vzťahu k rýchlosti svetla.

Podľa tejto teórie sú priestor a čas spojené v štvorrozmernom kontinuu nazývanom časopriestor. Rýchlosť svetla vo vákuu je konštantná, približne 299 792 458 metrov za sekundu. Kľúčovým dôsledkom špeciálnej teórie relativity je, že hmotné objekty nemôžu dosiahnuť alebo prekročiť rýchlosť svetla.

Dôvody, prečo nemôžeme ísť rýchlejšie ako svetlo

Energia

Keď sa hmotný objekt blíži k rýchlosti svetla, jeho hmotnosť sa zväčšuje, čo si vyžaduje čoraz viac energie na ďalšie zrýchlenie. Na dosiahnutie rýchlosti svetla by bolo potrebné nekonečné množstvo energie, čo je v praxi nemožné.

Čas

V špeciálnej teórii relativity existuje jav nazývaný spomalenie času. Čím rýchlejšie sa objekt pohybuje, tým pomalšie plynie čas pre pozorovateľa vo vnútri tohto objektu v porovnaní s pozorovateľom v pokoji. Pri rýchlosti svetla by sa čas pre pohybujúci sa objekt zastavil, čo je tiež nezlučiteľné s naším chápaním fyzikálnej reality.

Priestor

Keď sa objekt pohybuje rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla, dochádza k javu nazývanému priestorové zmršťovanie. Objekt sa skracuje v smere pohybu, a keď dosiahne rýchlosť svetla, jeho dĺžka by sa zmenšila na nulu.


Z týchto dôvodov sa podľa súčasného chápania fyziky považuje pohyb rýchlejší ako svetlo za nemožný. Vedci však stále skúmajú alternatívne spôsoby pohybu v priestore, napríklad koncept takzvaného warpového pohonu, ktorý by teoreticky umožnil "skrátiť" priestor pred a za objektom, čím by sa objekt pohyboval rýchlejšie ako svetlo bez porušenia teórie relativity. Táto koncepcia, známa ako warpový pohon, zahŕňa teoretické "skrátenie" priestoru pred a za objektom, čo by mu umožnilo pohybovať sa efektívnejšie.

Hoci warpový pohon zostáva v oblasti špekulácií a teoretickej fyziky, táto téma otvára fascinujúce možnosti pre budúci výskum vesmíru. Myšlienka cestovania rýchlejšieho ako svetlo by mohla byť kľúčom k dosiahnutiu vzdialených hviezd a galaxií, ktoré by inak zostali nedostupné.