Prečo sa na mlieku pri zahrievaní vytvára koža?

10.04.2023

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa na mlieku pri zahrievaní a varení vytvára koža? Ak áno, prinášame vám komplexnú odpoveď.

Mlieko
Mlieko

Pri zahrievaní mlieka sa na jeho povrchu môže vytvoriť koža z niekoľkých dôvodov. Hlavným faktorom je, že mlieko obsahuje bielkoviny, tuky, cukry a minerálne látky, ktoré sa pri zahrievaní správajú odlišne. Ak chcete zabrániť tvorbe kožky pri ohrievaní mlieka, môžete ho pravidelne miešať alebo pomaly ohrievať pri nižšej teplote, čím sa zníži rýchlosť odparovania a zabráni sa usadzovaniu koncentrovaných zložiek na povrchu.

Bielkoviny

Mlieko obsahuje dve hlavné skupiny bielkovín - kazeín a srvátkové bielkoviny. Pri zahrievaní mlieka sa tieto bielkoviny môžu začať zrážať a vytvárať na povrchu kožu. Tento proces, pri ktorom sa mení štruktúra bielkovín a stráca sa ich funkcia, sa nazýva denaturácia. Denaturácia môže byť spôsobená teplom, zmenou pH alebo prítomnosťou chemických látok, ale v prípade ohriateho mlieka je to teplota, ktorá spôsobuje denaturáciu bielkovín a následnú tvorbu kože na povrchu.

Tuky

Mliečny tuk sa skladá z malých čiastočiek tuku, ktoré sú rozptýlené v mlieku. Keď sa mlieko zahreje, tieto tukové častice sa môžu začať topiť a vystupovať na povrch, čo prispieva k tvorbe kože. Tento jav môže byť spôsobený rozdielom v hustote medzi tukom a ostatnými zložkami mlieka, pričom tuk je menej hustý a má tendenciu stúpať na povrch. Stúpajúci tuk sa môže spojiť s denaturovanými bielkovinami a inými zložkami a vytvoriť na povrchu zahriateho mlieka pevnú kožu.

Cukry

Mlieko obsahuje prirodzene sa vyskytujúci cukor nazývaný laktóza. Pri zahrievaní mlieka môže laktóza reagovať s aminokyselinami (ktoré sú stavebnými prvkami bielkovín) v procese nazývanom Maillardova reakcia. Táto reakcia je formou neenzymatického hnednutia a vedie k tvorbe tmavých pevných látok na povrchu mlieka.

Maillardova reakcia je zodpovedná za charakteristickú farbu, chuť a vôňu mnohých spracovaných potravín, ako sú pečené mäso, pečivo a karamel. V prípade zohriateho mlieka môže táto reakcia medzi laktózou a aminokyselinami prispieť k vytvoreniu škrupiny na povrchu.

Minerály

Mlieko obsahuje minerálne látky, ako sú vápnik a fosforečnany, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v jeho zložení a vlastnostiach. Pri zahrievaní mlieka môžu tieto minerály, najmä vápnik a fosfát, reagovať s bielkovinami, ako je kazeín, a vytvárať zložité štruktúry, ktoré sa usadzujú na povrchu mlieka a prispievajú k tvorbe kožky.

Vápnik a fosfát sú dôležitými zložkami mliečnych bielkovín, najmä kazeínu, ktorý je hlavnou bielkovinou mlieka. Tieto minerály sa viažu na kazeín a stabilizujú jeho štruktúru. Pri zahrievaní mlieka dochádza k denaturácii bielkovín, čo spôsobuje uvoľňovanie vápnika a fosfátov, ktoré reagujú s bielkovinami a vytvárajú na povrchu mlieka kožu.

Odparovanie

Odparovanie je ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispieva k tvorbe kože na povrchu zohriateho mlieka. Pri zahrievaní mlieka sa z neho odparuje voda, najmä z jeho povrchu. V dôsledku toho sa na povrchu mlieka vytvára koncentrovanejšia vrstva bielkovín, tukov a minerálnych látok.

Keď sa voda odparí, tieto koncentrované zložky zostanú na povrchu, čo vedie k vytvoreniu pevnej kože. Tento jav je obzvlášť viditeľný, keď sa mlieko zahrieva na vyššie teploty alebo dlhší čas, keď je odparovanie výraznejšie.