Aký je rozdiel medzi pramenitou a minerálnou vodou?

10.04.2023

Pramenitá voda a minerálna voda sú dva rôzne druhy prírodnej vody, ktoré sa líšia pôvodom, obsahom minerálnych látok a spôsobom ich získavania.

Pramenitá a mineralna voda
Pramenitá a mineralna voda

Pôvod


Pramenitá voda

Pochádza z podzemných zdrojov alebo prameňov, ktoré sú chránené pred kontamináciou povrchovou vodou. To znamená, že pramenitá voda je zvyčajne čistá a má nízky obsah škodlivých látok, ako sú baktérie, vírusy, pesticídy a iné znečisťujúce látky. Pramenitá voda môže obsahovať niektoré minerály a stopové prvky, ale ich koncentrácia je zvyčajne nižšia ako v minerálnej vode.

Minerálna voda

Minerálna voda: tiež pochádza z podzemných zdrojov, ale môže obsahovať viac minerálov a stopových prvkov, ktoré jej dodávajú špecifické vlastnosti. Tieto minerály a stopové prvky sa do vody dostávajú pri jej prúdení cez horniny a pôdu. Minerálna voda môže mať liečivé účinky alebo špecifickú chuť, ktorú spotrebitelia často vyhľadávajú. Aby mohla byť voda označená ako "minerálna", musí obsahovať aspoň 250 mg/l rozpustených minerálov a stopových prvkov.

Oba typy vody majú svoje výhody a sú vhodné na konzumáciu. Zatiaľ čo pramenitá voda sa vo všeobecnosti oceňuje pre svoju čistotu a osviežujúcu chuť, minerálna voda je vyhľadávaná pre svoje špecifické vlastnosti a potenciálne zdravotné účinky.

Obsah minerálov


Pramenitá voda

Zvyčajne obsahuje nižšie koncentrácie minerálov a stopových prvkov ako minerálna voda. Hoci môže obsahovať niektoré minerálne látky, ako napríklad vápnik, horčík alebo draslík, ich koncentrácie sú vo všeobecnosti nižšie. Pramenitá voda je známa svojou čistotou a osviežujúcou chuťou.

Minerálna voda

Musí obsahovať aspoň 250 mg/l rozpustených minerálov a stopových prvkov, aby mohla byť označená ako "minerálna". Minerálne vody môžu obsahovať vyššie koncentrácie minerálov, ako sú vápnik, horčík, draslík, sodík, sírany, hydrogénuhličitany, železo a iné. Tieto minerály a stopové prvky môžu mať rôzne zdravotné účinky a dodávajú minerálnej vode špecifickú chuť.

Minerálna voda je často vyhľadávaná pre svoje potenciálne zdravotné výhody, ktoré sa pripisujú obsahu minerálov a stopových prvkov. Niektorí ľudia tiež uprednostňujú chuť minerálnej vody pred pramenitou vodou pre jej charakteristické vlastnosti.

Spracovanie


Pramenitá voda

Aby mohla byť voda označená ako "pramenitá", musí byť získaná priamo z prameňa a nesmie byť chemicky upravovaná ani filtrovaná. To znamená, že pramenitá voda je prirodzene čistá a nemusí sa ďalej upravovať, s výnimkou prípadov, keď je potrebná určitá hygienická alebo bezpečnostná úprava.

Minerálna voda

Môže sa získavať priamo z prameňa, ale môže sa získavať aj umelo zo zdrojov, ktoré obsahujú vysoké koncentrácie minerálov. Niektoré minerálne vody sa môžu získavať zo zdrojov vody, ktoré boli obohatené o minerály a stopové prvky. Minerálna voda môže byť tiež filtrovaná alebo chemicky upravovaná na odstránenie nežiaducich nečistôt alebo na dosiahnutie konzistentného obsahu minerálov.

Hoci pramenitá voda nemusí byť chemicky upravovaná alebo filtrovaná, aby si zachovala svoje označenie, pramenité aj minerálne vody musia spĺňať prísne zdravotné a bezpečnostné normy, aby sa mohli predávať a konzumovať.

Chuť a účinky pre zdravie


Chuť

Vzhľadom na vyšší obsah minerálnych látok môže mať minerálna voda často výraznejšiu alebo špecifickejšiu chuť ako pramenitá voda. Táto špecifická chuť je spôsobená kombináciou minerálov a stopových prvkov, ktoré sa nachádzajú v konkrétnom zdroji minerálnej vody. Na druhej strane pramenitá voda je známa svojou čistou a osviežujúcou chuťou, ktorá je zvyčajne menej intenzívna ako chuť minerálnej vody.

Účinky na zdravie

Minerálna voda môže mať rôzne zdravotné účinky, ktoré sa pripisujú jej obsahu minerálov a stopových prvkov. Medzi tieto účinky patrí napríklad podpora trávenia, zmiernenie únavy, posilnenie štruktúry kostí a udržiavanie rovnováhy elektrolytov v tele. Pramenitá voda zvyčajne nemá tieto špecifické zdravotné účinky, ale stále sa považuje za zdravý a hydratačný nápoj, ktorý je dôležitý na udržanie dobrého zdravia a funkcií organizmu.