Čo je legionella?

01.04.2023

Legionella je rod baktérií, ktoré sú prirodzene rozšírené v sladkovodnom prostredí, ako sú jazerá, rieky a potoky. 

Legionella
Legionella

Tieto baktérie sa môžu usídliť aj v umelých vodných systémoch, ako sú klimatizácie, vodné nádrže, bazény, fontány v ústrednom kúrení a v bojleroch. Najznámejším druhom baktérie Legionella je Legionella pneumophila, ktorá je hlavným pôvodcom ochorenia nazývaného legionelóza alebo legionárska choroba.

Legionárska choroba je závažné zápalové ochorenie pľúc (pneumónia) spôsobené vdýchnutím aerosólov obsahujúcich baktérie Legionella. Tieto aerosóly môžu vzniknúť napríklad pri sprchovaní, čerpaní vody alebo z fontán s kontaminovanou vodou. Legionelóza sa nešíri priamo medzi ľuďmi.

Menej závažným ochorením spôsobeným baktériou Legionella je pontiaca horúčka, ktorá má podobné príznaky ako chrípka, ale zvyčajne nepredstavuje vážne zdravotné riziko.

Medzi preventívne opatrenia na obmedzenie rizika šírenia legionelly patrí udržiavanie čistoty vodovodných systémov, správne nastavenie teploty teplej vody (aby sa zabránilo rastu baktérií) a pravidelná kontrola a dezinfekcia zariadení, ktoré môžu produkovať aerosóly.

Ako sa lieči infekcia spôsobená baktériou lagionella?

Infekcie spôsobené legionelou, ako je legionárska choroba a pontiaca horúčka, sa liečia najmä antibiotikami. Liečba sa zvyčajne začína čo najskôr po stanovení diagnózy, aby sa zlepšila prognóza a znížilo riziko komplikácií.

Najčastejšie používanými antibiotikami na liečbu legionelózy sú makrolidy (napríklad azitromycín a klaritromycín) a fluorochinolóny (napríklad levofloxacín a ciprofloxacín). Výber antibiotika závisí od individuálneho stavu pacienta, miestnych odporúčaní na liečbu a možných alergií na lieky.

V závažných prípadoch, keď má pacient ťažkosti s dýchaním alebo potrebuje ventilačnú podporu, môže byť prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti. Liečba môže podľa potreby zahŕňať aj podávanie kyslíka, intravenóznu hydratáciu a podporu životných funkcií.

U pacientov s pontiackou horúčkou je liečba zvyčajne menej závažná a zahŕňa len odpočinok a príjem dostatočného množstva tekutín. V týchto prípadoch sa môžu podávať aj antibiotiká, ale nie vždy sú potrebné, pretože horúčka Pontiac zvyčajne neohrozuje život a skôr sa prejavuje ako mierne príznaky podobné chrípke.