Čo je syntetický pyretroid cypermetrín?

07.09.2023

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Cypermetrín
Cypermetrín

Táto chemická zlúčenina bola vyvinutá ako náhrada za staršie a menej bezpečné organofosfátové insekticídy.

Zo štrukturálneho hľadiska je cypermetrín modifikáciou prírodného pyretrínu, ktorý sa získava z kvetov rastliny Chrysanthemum cinerariifolium. Syntetické pyretroidy, ako je cypermetrín, majú výhodu dlhšieho trvania účinku a nižšej toxicity pre cicavce a vtáky, hoci môžu byť toxické pre vodné organizmy, ako sú ryby a niektoré druhy obojživelníkov.

Mechanizmus účinku spočíva v narušení nervového systému hmyzu blokovaním sodíkových kanálov v nervových bunkách, čo vedie k paralýze a následnej smrti škodcu.

Cypermetrín sa široko používa v rôznych formách vrátane práškov, roztokov a aerosólov. Je dôležité správne dodržiavať pokyny na jeho použitie, aby sa minimalizovali možné zdravotné a environmentálne riziká.

Jeho používanie je v mnohých krajinách regulované v závislosti od cieľových škodcov, plodín a aplikácií. Napríklad v Európskej únii je cypermetrín schválený na používanie v určitých situáciách, ale podlieha priebežnému hodnoteniu bezpečnosti.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.