Prečo voda hasí oheň?

10.04.2023

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa používa voda na hasenie ohňa? Ak áno, prinášame vám komplexnú odpoveď.

Voda hasí oheň
Voda hasí oheň

Voda hasí oheň z troch dôvodov

1. Chladenie

Voda má vysokú tepelnú kapacitu, čo znamená, že dokáže absorbovať a uskladniť veľké množstvo tepla. Keď sa voda aplikuje na oheň, rýchlo absorbuje teplo z horiacich materiálov a znižuje ich teplotu. Keď teplota horiacich materiálov klesne pod bod vzplanutia, oheň zanikne, pretože už nemá dostatok tepla na udržanie horenia.

Ochladzovanie je jedným z hlavných dôvodov, prečo je voda účinná pri hasení požiarov. Táto vlastnosť vody umožňuje rýchlo a účinne znížiť teplotu horiacich materiálov a zabrániť šíreniu požiaru.

2. Udusenie

Udusenie je ďalším dôležitým spôsobom, ktorým voda hasí požiar. Keď sa voda dostane do kontaktu s horiacimi materiálmi a vysokými teplotami, rýchlo sa zmení na paru. Táto parná fáza vody sa rozpína a zväčšuje svoj objem, čo vedie k vytláčaniu kyslíka z okolia plameňov.

Oheň potrebuje na udržanie horenia kyslík, a ak je kyslík vytlačený parou, oheň nemá dostatok kyslíka na horenie. To vedie k uduseniu ohňa, ktorý nakoniec vyhasne. Táto vlastnosť vody je dôležitá pri hasení požiarov, pretože zabraňuje ďalšiemu horeniu a šíreniu plameňov.

3. Vytvorenie bariéry

Tvorba bariéry je ďalším spôsobom, ktorým voda pomáha hasiť požiar. Keď sa na horiace materiály nanesie vrstva vody, vytvorí sa bariéra, ktorá zabraňuje prístupu kyslíka k horiacim materiálom. Týmto spôsobom voda izoluje plamene a zabraňuje ďalšiemu prístupu kyslíka, ktorý je potrebný na horenie.

Táto vodná bariéra tiež pomáha zabrániť rozšíreniu požiaru na ďalšie horľavé materiály v okolí. Kombinácia ochladzovania, dusenia a vytvárania bariéry robí z vody účinný prostriedok na hasenie požiaru, ktorý zabezpečuje rýchle uhasenie požiaru a zabraňuje jeho šíreniu.

Vďaka tejto kombinácii ochladzovania, dusenia a vytvárania bariér je voda veľmi účinným prostriedkom hasenia požiaru.