Prečo vznikajú vlny cunami?

Cunami alebo tsunami (v anglickom znení) sú tragické ničivé javy, ktoré vznikajú pri silných zemetraseniach alebo podmorských sopečných erupciách. Tým sa deformuje dno vody, čo spôsobuje abnormálny pohyb vĺn.

Tento ťah vytvára takú silnú energiu, že vytvára vlny, ktoré postupujú stovky kilometrov smerom k pobrežiu a dosahujú rýchlosť až 800 kilometrov za hodinu; vlny vyvolané cunami sa veľmi líšia od vĺn spôsobených veľmi silným vetrom, pretože nepohybujú len povrchom vody, ale rozrušujú aj hlbšie vrstvy.

Z tohto dôvodu vznikajú veľmi veľké vlny, ktoré postupujú bez rozptyľovania energie: vlna cunami stúpa a stáva sa viditeľnou v celej svojej sile len tam, kde sa morské dno znižuje, teda keď je už blízko brehu.

Na otvorenom mori sú tieto vlny v skutočnosti takmer nepostrehnuteľné, ale keď sa dostanú k pobrežiu, zmenia sa na prudké prírodné katastrofy. Výraz cunami má japonský pôvod a znamená "prístavná vlna".

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.