Prečo vajcia v mikrovlnnej rúre vybuchujú?

Používanie mikrovlnných rúr je čoraz obľúbenejšie, pretože šetrí veľa času. V mikrovlnnej rúre však nemožno variť všetky potraviny vrátane vajec.

Je všeobecne známe, že vajcia vcelku v mikrovlnnej rúre môžu vybuchnúť. K tomu dochádza preto, lebo vnútro vajíčka, ktoré je tekuté, sa pri zvyšovaní teploty mení na plynné. Výpary, ktoré sa vyvíjajú vo vnútri škrupiny, sa tak zachytávajú. Ak sa tlak zvýši, para môže z vajíčka prudko uniknúť a spôsobiť výbuch, ktorý môže nastať nielen v rúre, ale aj mimo nej, keď sa vajíčka vyberú. Je to veľmi nebezpečné, pretože to môže viesť k popáleninám a poraneniam tváre a očí.

Preto je vhodnejšie variť vajcia tradičnými metódami alebo bez škrupiny, ak sa vkladajú do mikrovlnnej rúry.

Najnovšie odpovede z poradne


Bod topenia jedlej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je 770 °C (1413 °F). Táto teplota označuje bod, pri ktorom sa soľ mení z pevnej látky na kvapalinu. Táto teplota sa môže meniť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod tuhnutia sladkej vody je teplota, pri ktorej sa sladká voda mení z kvapaliny na pevnú látku (ľad). Táto teplota je zvyčajne 0 °C (32 °F) pri atmosférickom tlaku 101,325 Pa (14,696 psi). Bod tuhnutia sa však môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody. Napríklad voda s vyššou koncentráciou soli má nižší bod mrazu ako čistá voda.

Plač je pre ľudí prirodzeným spôsobom vyjadrovania emócií. Plač môže byť užitočný, pretože:

Základná bilančná rovnica sa formuluje pomocou tzv. "balíkových zápisov", ktoré zahŕňajú prvky a ich chemické reakcie. Bilančná rovnica znamená, že počet atómov v reactants (látky na začiatku reakcie) sa rovná počtu atómov v products (látky na konci reakcie).

Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá sú také, ktorých telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Inými slovami, nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou. Tieto zvieratá sa musia prispôsobovať vonkajším teplotným zmenám prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií.

"Prirodzené" sa nazýva a vzťahuje na veci, ktoré sa vyskytujú v prírode bez zásahu človeka. Môžu to byť rastliny, zvieratá, minerály, krajiny atď. Príklady prírodných vecí môžu zahŕňať:

Voda sa chlóruje, aby sa zničili baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudské zdravie. Chlór je silný dezinfekčný prostriedok, ktorý ničí baktérie, vírusy a plesne. Po pridaní do vody ničí škodlivé mikroorganizmy a zlepšuje jej hygienickú kvalitu.