Prečo môžete pri voľnom páde klesať rôznymi rýchlosťami?

Skúsme hodiť tenisovú loptičku a pierko z najvyššieho poschodia mrakodrapu: budú mať tieto dva predmety pri voľnom páde rovnakú rýchlosť? Odpoveď je nie. Rýchlosť voľne padajúceho objektu nezávisí len od gravitačnej sily, ktorá je konštantná.

Pád je v skutočnosti ovplyvnený ďalšími faktormi, ako je trenie, ktoré pôsobí vzduch na tvar telesa počas letu, jeho hmotnosť a odpor vzduchu.

Lepšie pochopiť tento koncept nám pomôže praktický príklad: traja parašutisti skočia do prázdna z výšky 4000 metrov a zaujmú tri rôzne polohy. Prvý parašutista skáče v polohe bomby, druhý rovno ako vreteno a tretí v horizontálnej polohe.

No najvyššiu rýchlosť pádu dosiahne ten parašutista, ktorý padá vertikálne, pretože svojím telom vytvára mimoriadne aerodynamický tvar.

Najpomalší je naopak parašutista, ktorý zaujme horizontálnu polohu: jeho telo kladie veľký odpor vzduchu, ktorý potom brzdí pád a spomaľuje rýchlosť samotného pádu.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.