Prečo je časomiera vo formule 1 najspoľahlivejšia?

Vo formule 1 sa na meranie času vozidiel používa vysielač elektromagnetických impulzov pripevnený k podvozku: keď vozidlo prejde cieľovou čiarou, impulzy sa zachytia káblom, ktorý generuje signál, ktorý následne spustí stopky. Chronometer je potom káblom pripojený k počítaču, ktorý spracúva údaje, vypočítava čas každého pretekára v každom kole a zisťuje rozdiely medzi vozidlami.

Ďalším používaným systémom sú fotobunky, t. j. svetelný lúč, ktorý je prerušovaný prejazdom vozidiel.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.