Prečo človek lepšie pláva v slanej vode?

Je oveľa jednoduchšie naučiť sa plávať v mori ako v bazéne alebo jazere. Dôvod je veľmi jednoduchý: v mori a všeobecne v slanej vode sa lepšie pláva.

Čím je však tento jav spôsobený? Odpoveď možno nájsť vo fyzikálnych zákonoch a najmä v takzvanom Archimedovom princípe. Podľa tohto princípu teleso ponorené do akejkoľvek kvapaliny "získava ťah smerom nahor, ktorý sa rovná hmotnosti objemu vytlačenej kvapaliny".

To znamená, že keď sa ponoríme do vody, naše telo dostane skutočný ťah nahor. To, že telesá lepšie plávajú v mori, závisí od hmotnosti vody, ktorá je v prípade mora určená množstvom látok v nej rozpustených. Pri rovnakom objeme je slaná voda nepochybne ťažšia ako sladká voda v jazere alebo bazéne, a preto telo ponorené do tejto tekutiny získava väčší ťah nahor, čo vedie k lepšiemu vznášaniu samotného tela.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.