Prečo blesk udiera opakovane do rovnakého miesta?

Blesk je dielo matky prírody, ktoré spája nebo a zem, a už starí Gréci ho považovali za prejav zúrivosti bohov.

Blesk je elektrický oblúk, ktorý vyletí z oblakov na zem.
Vodné častice a kryštáliky ľadu v oblakoch sa v dôsledku prúdenia zrážajú: pri zrážke vznikajú ióny nabité elektrostatickou elektrinou. Pri zrážke sa vytvoria elektrostaticky nabité ióny, ktoré sa šíria k zemi a sú priťahované rozdielom potenciálov s kladnými nábojmi v zemi... a vytvárajú blesky!

Blesky prechádzajú zemou po nelineárnej dráhe a hľadajú cestu s najmenším elektrickým odporom. Vzduch je dobrým elektrickým izolantom, všetky prvky, ktoré sa nachádzajú nad zemou, sú pre blesky "vhodnejšími" cieľmi!
Stromy, vlhké budovy, výškové budovy... sú potenciálnym cieľom elektrických výbojov... ako aj kovové materiály, ktoré sú vynikajúcimi vodičmi elektrickej energie.

Vzhľadom na zložité fyzikálne zákony majú blesky tendenciu uprednostňovať ostré kovové predmety: táto intuícia umožnila americkému vedcovi Benjaminovi Franklinovi vytvoriť v polovici 18. storočia prvý bleskozvod v histórii. Myšlienka, že dáždnik priťahuje elektrické výboje, je bežná. V skutočnosti si blesk vyberá svoj cieľ...

Blesk sa môže rozhodnúť vypustiť svoju ničivú silu aj priamo na zem a zničiť objekty a ľudí. Aj keď len jednému človeku z 300 000 hrozí, že ho zasiahne elektrický prúd, nesmieme podceňovať riziká spojené s pobytom pod búrkovou oblohou!
Henry Lacordaire povedal: "Láska je ako blesk: nevieš, kam dopadne, kým nedopadne."
Roy Sullivan, strážca amerického parku, je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov za to, že prežil sedem zásahov... bleskom.

Empirické pozorovanie dráhy úderov blesku potvrdzuje, že majú tendenciu udierať približne vždy do tých istých bodov, aj keď neexistuje jednoznačné a preukázané vysvetlenie. K "výberu" cieľa na zásah by mohla prispieť hydrogeologická stavba územia a prítomnosť štruktúr vyšších ako okolité prostredie, ktoré umožňujú ľahšie vybitie elektrických nábojov z mrakov do zeme.

Ammado poradňa

Kto vynašiel batériu?

Batériu, prvý statický generátor elektriny, vynašiel v roku 1800 Alessandro Volta. Taliansky fyzik a filozof Volta je známy aj vďaka svojmu objavu...
>

Čo je snapchat?

Snapchat je sociálna sieť známa ako aplikácia "malého ducha" (čo je jej symbol): je to veľmi špeciálna sociálna sieť, ktorú milujú mladí ľudia. Za...
>

Kedy bol iPhone uvedený na trh?

iPhone je vlajkovým produktom počítačového gigantu Apple a teší sa čoraz väčšej obľube používateľov na celom svete. Ale kedy bol uvedený na trh? Prvý...
>

Čo je Higgsov bozón?

Higgsov bozón, známy aj ako "božská častica", vďačí za svoje meno Petrovi Higgsovi, ktorý v roku 1964 ako prvý sformuloval hypotézu o existencii...
>

Čo je to bionika?

Bionika je veda, ktorá vychádza z pozorovania prírody a živých organizmov a snaží sa reprodukovať a vytvárať teoretické a najmä praktické modely,...
>

Prečo môže byť Slnko hrozbou pre Zem?

Bez Slnka by na Zemi neexistoval život. Slnko však môže byť pre našu planétu a pre ľudí veľmi nebezpečné. Slnečné lúče, napríklad ultrafialové, môžu...
>

Čo je to takzvaný "Mozartov efekt"?

Mozartov efekt je špeciálna vedecká teória o slávnom skladateľovi Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. V roku 1991 predstavil koncept Mozartovho efektu...
>

Prečo nás tak fascinujú roboty?

Robot, ktorý je skutočnou technologickou kópiou človeka, je dnes symbolom pokroku par excellence. V kolektívnej predstavivosti je robot...
>

Prečo plameň horí vždy nahor?

Skúsenosť nás učí, že oheň a plamene majú tendenciu smerovať nahor: vidíme to, keď zapálime zápalku, zapaľovač alebo keď sedíme pred zapáleným...
>

Prečo sa nazýva biela diera bielou?

Biela diera je teoretický objekt opísaný matematickým riešením, ktorý možno odhaliť podľa zákona všeobecnej relativity, ale ktorého existencia vo...
>

Prečo je čierna skrinka oranžová?

Volá sa čierna skrinka a je to špeciálne elektronické zariadenie, ktorého úlohou je zaznamenávať údaje pochádzajúce z cestujúceho lietadla (alebo...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ