Môže exekútor zabaviť (siahnuť na) auto ?

Automobil patrí do hnuteľného majetku, ktorý môže exekútor zabaviť ale len v prípade pokiaľ je vo výlučnom vlastníctve samotného dlžníka a auto neslúži na prevoz ťažko postihnutého buď to dlžníka alebo členov jeho rodiny. Exekútor tiež nemôže zabaviť osobný automobil pokiaľ je vo vlastníctve manžela/ky a to v prípade ak tento automobil nadobudol manžel/ka ešte pred samotným uzatvorením manželstva, alebo pokiaľ ho manžel/ka dostal do daru darovacou zmluvou. Práve darovacia zmluva môže zachrániť majetok dlžníka, keďže do bezpodielového vlastníctva manželov sa dary nepočítajú.

TIP: Prečítajte si článok s názvom: Patria pôžičky a dlhy do bezpodielového spoluvlastníctva?

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ