Ktorý bol prvý kreslený film v histórii?

O prvý krátky animovaný film v histórii sa zaslúžil režisér, producent a herec anglického pôvodu James Stuart Blackton.

Jeho Humoristické fázy smiešnych tvárí sa považujú za prvý animovaný film, ktorý bol kedy vytvorený technikou stop motion: vznikol 7. apríla 1906. Išlo o základný, ale napriek tomu úspešný pokus o animáciu niekoľkých postáv nakreslených kriedou na tabuli.

V roku 1908 však Francúz Émile Cohl vytvoril film, ktorý možno považovať za prvý skutočný animovaný film s názvom Fantasmagorie. Krátky, približne dvojminútový film si vyžiadal tri mesiace práce a realizáciu 700 kresieb.

Cohl dal život nešťastnej postave, klaunovi menom Fantôche (bábka). Na jeho vytvorenie použil techniku, ktorá bola o niečo zložitejšia ako tá, ktorú použil Blackton, hovoríme o tzv. fantasmagórii, ktorá využívala magickú lampu na premietanie série obrazov v rýchlom slede za sebou.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.