Kto vymyslel betlehem?

Betlehem je jedným z najdôležitejších a najstarších symbolov kresťanských Vianoc. Legenda hovorí, že ho vymyslel svätý František z Assisi v roku 1223.

V roku 1222 sa František vybral do Betlehema, kde ho tak fascinovali posvätné výjavy pripravené na Vianoce, že po návrate do Talianska požiadal vtedajšieho pápeža Honória III., či by ich mohol v Taliansku zopakovať aj v nasledujúcom roku. Pápež mu to však nedovolil, pretože v tom čase bolo zobrazovanie posvätných drám katolíckou cirkvou zakázané. Jediný ústupok, ktorý urobil, bolo slávenie omše v prírodnej jaskyni, v pustovni Greccio, namiesto v kostole.

František v rozhovore s miestnym obyvateľom povedal, že chce znovu vytvoriť atmosféru Betlehema a "očami tela" vidieť, ako bol Ježiš položený do jasieľ. Potom im prikázal, aby do jaskyne priniesli jasličky (maštaľ) naplnené slamou a oslíka a vola, ktorí boli podľa apokryfných evanjelií v blízkosti malého Ježiša. Na prenosnom oltári umiestnenom nad jasličkami sa slávila vianočná omša.

O niekoľko rokov neskôr táto udalosť inšpirovala vznik moderného betlehemu.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.