Koľko typov bleskov existuje?

Blesk je silný jav, ktorý sa vyskytuje v atmosfére: je to skutočný elektrický výboj, ktorý vzniká, keď dve telesá dosiahnu rozdielny elektrický potenciál.

Existuje mnoho telies, medzi ktorými sa môže vytvoriť rozdielny potenciál: medzi zemou a oblakom, medzi dvoma oblakmi alebo dokonca medzi dvoma rôznymi bodmi toho istého oblaku. Spúšťačom bleskov však môžu byť všetky telesá, ktoré sú zavesené vo vzduchu: veľkolepé a zároveň ohromujúce sú napríklad zábery, ktoré ukazujú lietadlá zasiahnuté bleskom vychádzajúcim z oblaku v atmosfére.

Nie všetky blesky sú však rovnaké: ich klasifikácia závisí od typu elektrického náboja, ktorý majú, a od ich pôvodu. Existuje kladný zostupný blesk, pri ktorom je výboj kladný a začína zhora; pri zápornom zostupnom blesku má však výboj záporný náboj a začína vždy zdola.

Vzostupný blesk je oveľa zriedkavejší a delí sa na záporný a kladný blesk: pri tomto type blesku sa výboj začína zdola a smeruje nahor.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.