Kedy bol zavedený test na výpočet IQ?

Prvý test IQ zaviedol v roku 1905 slávny francúzsky psychológ Alfred Binet a uverejnil ho pod názvom Binet-Simonova škála (Theodore Simon je meno Binetovho spolupracovníka).

Test inteligencie spočíval v meraní mentálneho veku jedinca: prvé experimenty zahŕňali ako subjekty deti, aby bolo možné už od útleho veku liečiť prípadné intelektuálne nedostatky.

Termín I.Q., skratka pre inteligenčný kvocient, zaviedol v roku 1912 nemecký psychológ William Louis Stern: výpočet bol jednoduchým pomerom medzi mentálnym a biologickým vekom, výsledok sa vynásobil sto.

V roku 1916 americký psychológ Lewis Madison Terman publikoval upravenú verziu Binetovej-Simonovej škály, ale napriek prezieravému experimentu sa test ťažko aplikoval na dospelých jedincov.

Moderné testy IQ sú dnes veľmi roztrieštené, podrobné a hodnotia rôzne skupiny problémov (logika, trojrozmerné myslenie, matematika atď.).

Ammado poradňa

Sú psy šteklivé?

Psy, najmä keď sú ešte šteňatá, priťahujú osobitnú pozornosť a prvým inštinktom je hladiť ich a...
>

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä...
>

Kto vynašiel batériu?

Batériu, prvý statický generátor elektriny, vynašiel v roku 1800 Alessandro Volta. Taliansky fyzik...
>

Čo je to kalifát?

Slovo "kalifát" pochádza z arabského slova kha-la-fa, čo znamená "náhrada". Je to inštitúcia...
>

Kedy vyhasne slnko?

Tak ako všetky hviezdy, aj Slnko má presne definovaný životný cyklus, ktorý jedného dňa povedie k...
>

Čo je alkohol?

Spoznajte chemickú štruktúru a fyzikálne vlastnosti alkoholu a spôsob jeho výroby. Alkohol je...
>

Čo je to hviezda?

Hviezda je guľa z plynu, ktorá je taká horúca, že vyžaruje veľmi silné svetlo; aby mohla svietiť,...
>

Čo sú olympijské hry?

Olympijské hry sú športové podujatie, ktoré sa koná každé štyri roky a na ktorom najlepší športovci...
>

Čo je to olympiáda?

Pojem olympiáda si nemožno zamieňať s olympijskými hrami. Pojem olympiáda v skutočnosti znamená...
>

Ako vznikajú fosílie?

Vznik fosílií nie je bežnou udalosťou, naopak, je to veľmi zriedkavá udalosť: podmienky, ktoré...
>

Prečo je obloha modrá?

Keby nebolo Slnka, obloha alebo nebo by nebolo ani modré, ani červené, ani tyrkysové, ale bolo by...
>

Čo je to oxymoron?

Oxymoron je rétorická figúra, ktorá spočíva v spojení dvoch výrazov alebo pojmov s opačným a...
>

Čo je to mobbing?

Dnes čoraz častejšie počúvame hovoriť o mobbingu, fenoméne úzko spojenom s profesionálnou dynamikou...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ