Kde sa natáčali filmy zo ságy o Harrym Potterovi?

Dobrodružstvá Harryho Pottera sa odohrávajú v Spojenom kráľovstve medzi Anglickom a Škótskom, kam autorka siedmich románov J. K. Rowlingová umiestnila školu čarodejníckeho umenia Hogwarts.

Vo filmovej transpozícii sa miesta určené ako dejisko nakrúcania nachádzajú v rôznych regiónoch Spojeného kráľovstva. Kým pre stanicu Hogsmeade bola zvolená dedina Goathland v Yorkshire, pre školu v Bradaviciach boli použité rôzne lokality: od "očarujúcej katedrály v Gloucesteri v grófstve Gloucestershire, ktorá sa nachádza na severozápade Anglicka, až po niektoré učebne Oxfordskej univerzity, stredoveké opátstvo Lacock v grófstve Wiltshire.

Na natáčanie slávnych scén z quidditchového zápasu bol namiesto toho vybraný hrad Alnwick v anglickom Northumberlande.

Najnovšie odpovede z poradne


Bod topenia jedlej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je 770 °C (1413 °F). Táto teplota označuje bod, pri ktorom sa soľ mení z pevnej látky na kvapalinu. Táto teplota sa môže meniť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod tuhnutia sladkej vody je teplota, pri ktorej sa sladká voda mení z kvapaliny na pevnú látku (ľad). Táto teplota je zvyčajne 0 °C (32 °F) pri atmosférickom tlaku 101,325 Pa (14,696 psi). Bod tuhnutia sa však môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody. Napríklad voda s vyššou koncentráciou soli má nižší bod mrazu ako čistá voda.

Plač je pre ľudí prirodzeným spôsobom vyjadrovania emócií. Plač môže byť užitočný, pretože:

Základná bilančná rovnica sa formuluje pomocou tzv. "balíkových zápisov", ktoré zahŕňajú prvky a ich chemické reakcie. Bilančná rovnica znamená, že počet atómov v reactants (látky na začiatku reakcie) sa rovná počtu atómov v products (látky na konci reakcie).

Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá sú také, ktorých telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Inými slovami, nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou. Tieto zvieratá sa musia prispôsobovať vonkajším teplotným zmenám prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií.

"Prirodzené" sa nazýva a vzťahuje na veci, ktoré sa vyskytujú v prírode bez zásahu človeka. Môžu to byť rastliny, zvieratá, minerály, krajiny atď. Príklady prírodných vecí môžu zahŕňať:

Voda sa chlóruje, aby sa zničili baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudské zdravie. Chlór je silný dezinfekčný prostriedok, ktorý ničí baktérie, vírusy a plesne. Po pridaní do vody ničí škodlivé mikroorganizmy a zlepšuje jej hygienickú kvalitu.