Čo znamená skutočné priateľstvo?

V dobe, keď sú naše vzťahy často virtuálne alebo keď už na seba nemáme čas, sa vynára otázka, čo je to skutočné priateľstvo. Skutočný priateľ by mal byť niekto, kto sa o nás úprimne zaujíma: o naše prežívanie sveta, o nás samých a o ľudí okolo nás, o naše pocity a myšlienky. Priateľ je človek, ktorý nás počúva, snaží sa nám poradiť a vžíva sa do našej situácie.

Ale máme skutočných priateľov? Niektorí hovoria, že každý z nás má veľa známych, ale málo priateľov. Známy je človek, s ktorým sa občas rozprávame, možno ho dokonca vidíme každý deň. Môže to byť kolega, sused z vedľajšej ulice alebo bývalý spolužiak. Rozdiel je v tom, že život našich známych nepoznáme tak dôverne, nevieme sa vcítiť do ich skúseností a zvyčajne sa s nimi rozprávame o menej náročných témach. Podľa môjho názoru si s nimi vymieňame viac informácií, zatiaľ čo priateľ je niekto, s kým nás spájajú emócie, pretože ho máme radi a záleží nám na ňom.

Aj keď sa v chaose nášho nabitého rozvrhu vidíme veľmi málo, priateľstvo nie je definované kvantitou, ale kvalitou vzťahu. Aj keď sme s niekým v kontakte len prostredníctvom e-mailu alebo telefónu, pretože ten človek žije na druhej strane krajiny alebo dokonca v zahraničí, stále môžeme byť priateľmi.

Samozrejme, každý sa občas rád porozpráva, pretože niekedy sa v našom živote vyskytnú zlomové momenty, ktoré sú veľmi ťažké a potrebujeme podporu priateľstva. Vtedy je normálne, že jeden z priateľov viac rozpráva a druhý je v úlohe poslucháča. Malo by však platiť, že sú kompatibilní: že sa navzájom počúvajú a tiež obaja hovoria a že vedia odhadnúť, kedy sa môžu navzájom vyrušiť. Vzťah, v ktorom jeden človek vysvetľuje svoje pocity do posledného detailu a druhý všetku tú energiu prijíma ako odpadkový kôš, tiež nie je rovnocenný. V takom prípade potrebuje terapeuta, ktorým sme niekedy samozrejme aj my, priatelia. Mal by to však byť rovnocenný vzťah, v ktorom je najdôležitejšie, aby sme v ňom cítili pozitívnu energiu.

Pravé priateľstvo je pre každého iné. Možno pre niekoho znamená veľa to, že sa mu môžete zveriť alebo že s ním môžete stráviť niekoľko hodín týždenne športom. Všetkých priateľov však spájajú dobré úmysly a úprimnosť. Každý má nejaké tajomstvo, ale priateľ by mal byť ten, komu odhalíme aspoň časť svojej duše. Ďalšou dôležitou otázkou je, či sme sami dobrými priateľmi. Niekedy príde čas, keď musíme zabudnúť na staré priateľstvá a nechať do svojho života vstúpiť nových ľudí. Je to vtedy, keď máme pocit, že už nie sme s danou osobou na rovnakej úrovni, že rozdiely medzi nami sú už rušivé a príliš veľké. Keď nemôžeme súhlasiť so správaním sa danej osoby alebo keď nás odmieta pochopiť. Niekedy je lepšie pokračovať na vlastnú päsť.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.