Čo sú to fumaroly?

Fumaroly sú hlboké pukliny v zemi, z ktorých pri vysokých teplotách (od 100 do 900 °C) unikajú sopečné pary a plyny.

Nachádzajú sa v blízkosti kráterov a vznikajú, keď sa vriaci plyn z podzemia dostane do kontaktu s čerstvým vzduchom na povrchu. Dym, ktorý vzniká, nie je nič iné ako kondenzácia, ktorá vzniká po náhlej zmene teploty, a preto sa nazýva fumarola.

Plyny, ktoré vystupujú z podložia, sú väčšinou vodné pary, ale aj oxid uhličitý, oxid siričitý, sírovodík, kyselina chlorovodíková a ďalšie zložky v menších množstvách vrátane ťažkých kovov, toxických prvkov a organických zlúčenín.

Najväčšie fumarolové pole na svete je Údolie gejzírov na Kamčatke v Rusku. Údolie gejzírov je gejzírové pole nachádzajúce sa na polostrove Kamčatka, kde sa nachádza najväčšia koncentrácia gejzírov na svete s viac ako 90 aktívnymi gejzírmi a množstvom horúcich prameňov a fumarol. Údolie gejzírov je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a považuje sa za jeden z najjedinečnejších a najkrajších prírodných divov sveta.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.