Čo sú to fumaroly?

Fumaroly sú hlboké pukliny v zemi, z ktorých pri vysokých teplotách (od 100 do 900 °C) unikajú sopečné pary a plyny.

Nachádzajú sa v blízkosti kráterov a vznikajú, keď sa vriaci plyn z podzemia dostane do kontaktu s čerstvým vzduchom na povrchu. Dym, ktorý vzniká, nie je nič iné ako kondenzácia, ktorá vzniká po náhlej zmene teploty, a preto sa nazýva fumarola.

Plyny, ktoré vystupujú z podložia, sú väčšinou vodné pary, ale aj oxid uhličitý, oxid siričitý, sírovodík, kyselina chlorovodíková a ďalšie zložky v menších množstvách vrátane ťažkých kovov, toxických prvkov a organických zlúčenín.

Ammado poradňa

Prečo zívame?

Všetci zívame tak často, že podľa niektorých odhadov...
>

Čo je medenka?

Termín medenka môže označovať pigment, ktorý sa v minulých...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ