Čo robiť ak dieťa klame

Viac ako 80 percent detí starších ako štyri roky klame, a to je dobre, hovorí psychológ. Tu vysvetľuje, prečo je klamstvo dôležité a ako detské klamstvá viedli k zobrazovacej technológii, ktorá dokáže odhaliť klamárov.

Keď sa deti vrátia domov z hektického dňa v škole, často dokážu rozprávať príbehy, ktoré sú trochu prikrášlené realitou. Takéto bájky sa často dajú ľahko odhaliť. A podľa profesora psychológie z Torontskej univerzity Kanga Leeho je to aj typ lži, ktorý tvorí tri najčastejšie presvedčenia o deťoch a lži:

  • Deti klamú až po nástupe do základnej školy.
  • Deti nevedia klamať a my dospelí ľahko zistíme, či klamú.
  • Ak deti začnú klamať už v ranom veku, pravdepodobne ide o zlú vlastnosť.

Podľa Kang Lee, výskumníčky v oblasti vývoja detí, to však nie je celkom tak. Vysvetľuje to vo svojej prednáške TED Talk, ktorú si môžete pozrieť pod týmto odstavcom.

" Klamstvo je prirodzenou súčasťou vývoja dieťaťa. V skutočnosti približne 30 percent detí klame vo veku dvoch rokov a po 4. roku života klame viac ako 80 percent všetkých detí," hovorí Kang Lee vo svojej prednáške na TED.

Profesor psychológie Kang Lee v tejto prednáške TED vysvetľuje, prečo sú deti dobré v klamaní a prečo je ťažké zistiť, či klamú. Po spustení videa je možné zapnúť slovenské titulky. (Zdroj: TED Talk)

Deti klamali, aby vyhrali veľkú cenu

Práve množstvo detských lží inšpirovalo Kang Lee, ktorá uskutočnila štúdiu, v rámci ktorej skúmala, ako často deti klamú a ako ľahko alebo ťažko dospelí rozoznajú, či deti klamú.

V rámci experimentu nechal deti hrať hru na hádanie. Hra spočívala v hádaní čísel na dvoch kartách a deti mali sľúbenú veľkú cenu, ak vyhrajú. Počas hry dospelý povedal, že musí odísť, a dieťaťu povedal, aby sa počas jeho neprítomnosti nepozeralo na karty.

"Približne 90 percent detí, ktoré sa pozerali na karty, aby zvýšili svoje šance na výhru, malo príliš silné nutkanie pozerať sa. Otázka teda znie, či sa deti, ktoré sa pozerali, povedia pravdu, že karty videli, alebo budú klamať?" Kang Lee sa vo svojej prednáške TED Talk pýta.

Deti boli pri tejto otázke nahrávané a veľká väčšina z nich klamala dostatočne správne.

Dve veci, ktoré vám pomôžu stať sa dobrým klamárom

Kang Lee vo svojej prednáške TED Talk hovorí, že existujú dve veci, ktoré sú dôležité pre to, aby ste boli alebo neboli dobrým klamárom:

1) Prvá sa týka čítania myšlienok.

"Väčšina ľudí vie, že iní ľudia majú o tej istej situácii iné vedomosti. To znamená, že ak viem, že neviete, čo viem, môžem vám ľahšie klamať," hovorí Kang Lee vo svojej prednáške na TED.

2) Druhou vecou je sebakontrola.

Ak sa pri rozprávaní klamstva neusmievate alebo nesmejete a zároveň vám nezčervenajú líca, ľahšie skryjete, že klamete. A ak dieťa dokáže tieto dve zložky ovládať, je to dobré, hovorí Kang Lee.

"Deti, ktoré vedia dobre čítať myšlienky a lepšie sa ovládajú, vedia lepšie klamať, ale tieto dve funkcie sú dôležité aj pre naše celkové fungovanie v spoločnosti. Ak nie ste v týchto dvoch faktoroch takí dobrí, môže to súvisieť s ADHD a autizmom. Takže ak vám vaše dvojročné dieťa zrazu povie lož, nebojte sa, ale oslávte to, pretože to ukazuje, že vaše dieťa urobilo dôležitý krok na vývojovom rebríčku," hovorí vo svojej prednáške na TED.

Dokážete odhaliť klamára?

Deti sa teda môžu naučiť klamať približne od dvoch rokov, takže do 12 rokov môžu byť skutočnými expertmi na lož. Ale sú v klamstve takí dobrí, že si to dospelí nevšimnú? Kang Lee hral videá s deťmi, kde polovica klamala a polovica hovorila pravdu skupine dospelých. Výsledky boli skľučujúce. Nikto z dospelých nemohol s istotou povedať, ktoré deti klamú a ktoré hovoria pravdu. Dokonca ani rodičia detí nedokázali rozpoznať, kedy ich deti klamú.

Po 5 minútach a 50 sekundách videa si môžete vyskúšať, či dokážete určiť, ktoré z dvoch detí na videu klame.

Skryté emócie

Prečo je však také ťažké zistiť, či deti klamú alebo nie? Podľa Kang Lee je to preto, že deti majú pri klamaní často veľmi neutrálny výraz tváre. To prinútilo Kanga Leeho a skupinu výskumníkov premýšľať o tom, ako odhaliť klamstvo iným spôsobom. Pod kožou tváre sa nachádzajú tisíce žíl, ktoré sa napĺňajú alebo vyprázdňujú krvou v závislosti od toho, ako sa cítime a čo cítime. Tieto zmeny však voľným okom nevidíme.

Vedci preto vyvinuli zobrazovaciu technológiu, ktorá dokáže odhaliť tieto skryté emócie, ako sú strach a pocit viny, ktoré sa často prejavujú, keď ľudia klamú.

"Keď ležíme, krvný obeh v tvári sa mení, takže krv sa vytráca z nosa, ale zvyšuje sa na lícach. A preto môžeme pomocou technológie zistiť, či ľudia klamú. Tento postup sa však dá použiť aj v iných kontextoch. Napríklad v škole môže učiteľ zistiť, či žiak skrýva svoje pocity k nejakému predmetu. Možno je dieťa veľmi vystresované a bojí sa niečo povedať, ale učiteľ to nemusí zistiť, a preto mu nedokáže pomôcť," hovorí Kang Lee.

Na záver svojej prednášky TED Talk povedal, že jedného dňa možno budeme schopní zistiť, či politici klamú, keď sa zúčastňujú na politických debatách.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.