Čo je to offshore spoločnosť?

Keď hovoríme o financiách a hospodárskom kapitáli, často počujeme pojem "offshore". Doslovne toto slovo znamená, "na otvorenom mori" alebo "mimo teritoriálnych vôd", pri použití vo finančnej oblasti však znamená spoločnosti založené v krajinách, kde sa platia veľmi nízke alebo žiadne dane.

Daňové úrady rôznych krajín, ako aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na medzinárodnej úrovni vytvárajú čierne listiny, na ktorých sú uvedené krajiny so špeciálnymi daňovými režimami, známe aj ako daňové raje.

Offshore spoločnosti sú teda spoločnosti registrované mimo krajiny sídla podľa zákonov hostiteľského štátu, ale pôsobiace mimo jurisdikcie hostiteľského štátu. V týchto krajinách je zvyčajne málo kontrol a priaznivý daňový režim.

Založenie offshore spoločnosti osobou s bydliskom v ktoromkoľvek štáte nie je nezákonné.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.