Čo je to mobbing?

Dnes čoraz častejšie počúvame hovoriť o mobbingu, fenoméne úzko spojenom s profesionálnou dynamikou a pracoviskom. Ale čo je to mobbing? Začnime od etymológie tohto pojmu. Mobbing je anglický výraz odvodený od slovesa "to mob", ktoré doslova znamená "obťažovať". Zjednodušene môžeme použiť aj výraz "šikana na pracovisku".

Ak je osoba opakovane psychicky obťažovaná na pracovisku, možno hovoriť všeobecne o mobbingu: ide vlastne o zvyčajnosť, ktorá je základným pojmom mobbingu. V prípade "zlého dňa", príležitostného poníženia alebo jednorazového nepríjemného konania preto nemožno zamestnanca považovať za "mobbera".

Až z dlhodobého hľadiska je možné hovoriť o mobbingu: ak sa pracovník cíti neustále psychicky atakovaný prostredníctvom stratégie správania, ktorej cyklická schéma je viditeľná, potom je možné byť prítomný mobbingu a prijať opatrenia, predovšetkým z právneho hľadiska.

Mobbing je v skutočnosti invalidizujúci: "mobbovaný" človek často prežíva depresívne a úzkostné stavy so symptomatológiou, ktorá sa môže odrážať aj na fyzickom stave, nielen na psychickom.

Prítomnosť mobbingu na pracovisku nie je vôbec jednoduché preukázať alebo nepreukázať, a to až do takej miery, že právne predpisy sú v tomto smere stále nepresné.  Nepriateľské konanie musí mať rôzny charakter: náhle zmeny pracovných úloh, vyhrážky, násilie alebo útoky na povesť subjektu, neustála izolácia a útoky na možnosť komunikácie.

Medzi takzvanými "antagonistami" musí byť rozdiel v úrovni: "mobbovaný" pracovník je v pozícii zjavnej podriadenosti.
Celá záležitosť prechádza fázami, ktoré na seba nadväzujú: od cieleného konfliktu prechádzame k samotnému mobbingu, ktorý sa prejavuje psychosomatickými symptómami, chybami a zneužitím, zhoršením celkového zdravotného stavu subjektu a vylúčením z pracovného sveta.

Zásadný je zámer prenasledovania, plán a vopred premyslený zámer, ktorého cieľom je práve prenasledovanie a trápenie pracovníka.

Napriek existencii týchto bodov je však stále veľmi ťažké dokázať prítomnosť mobbingu, pretože legislatíva v súčasnosti robí prvé kroky na ešte veľmi dlhej ceste.

Ammado poradňa

Sú psy šteklivé?

Psy, najmä keď sú ešte šteňatá, priťahujú osobitnú pozornosť a prvým inštinktom je hladiť ich a maznať sa s nimi ako s mäkkou hračkou alebo jemným...
>

Ktoré planéty obiehajú okolo Slnka?

Osem planét obieha okolo Slnka, a preto sú súčasťou slnečnej sústavy. Podľa vlastností možno tieto planéty rozdeliť do dvoch skupín: terestrické...
>

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä Mesiac), a odstredivej sily, ktorá vzniká rotáciou...
>

Kto vynašiel batériu?

Batériu, prvý statický generátor elektriny, vynašiel v roku 1800 Alessandro Volta. Taliansky fyzik a filozof Volta je známy aj vďaka svojmu objavu...
>

Odkedy a prečo je mrkva oranžová?

Od konca 16. storočia. V tomto období holandskí záhradníci získali krížením červených a bielych dužinatých odrôd pestovaných v skleníkoch krásnu...
>

Čo je to kalifát?

Slovo "kalifát" pochádza z arabského slova kha-la-fa, čo znamená "náhrada". Je to inštitúcia vytvorená na miesto Mohameda a na udržanie politickej a...
>

Kto vynašiel vodné lyžovanie?

Vodné lyžovanie sa oficiálne zrodilo 2. júla 1925, keď Ralph Samuelson spustil prvé vodné lyže na rieke Mississippi. Jeho pokusy sa začali v roku...
>

Kedy vyhasne slnko?

Tak ako všetky hviezdy, aj Slnko má presne definovaný životný cyklus, ktorý jedného dňa povedie k jeho zániku. Keďže je to však relatívne mladá...
>

Čo je to jarná rovnodennosť?

Slovo rovnodennosť pochádza z latinského aequinoctium a znamená "noc rovná sa deň". Základnou charakteristikou jarnej rovnodennosti je, že dĺžka...
>

Aký je najdlhší ľadovec na svete?

Najdlhším ľadovcom na Zemi je Beardmorov ľadovec v Antarktíde. 160 km dlhý Beardmorov ľadovec doslova dominuje Rossovej bariére. Ľadovec Beardmore...
>

Čo je alkohol?

Spoznajte chemickú štruktúru a fyzikálne vlastnosti alkoholu a spôsob jeho výroby. Alkohol je skupina molekúl v rámci tzv. organických zlúčenín....
>

Čo je to hviezda?

Hviezda je guľa z plynu, ktorá je taká horúca, že vyžaruje veľmi silné svetlo; aby mohla svietiť, musí dosiahnuť teplotu 10 miliónov stupňov. Ich...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ