Čo je to jarná rovnodennosť?

Slovo rovnodennosť pochádza z latinského aequinoctium a znamená "noc rovná sa deň". Základnou charakteristikou jarnej rovnodennosti je, že dĺžka trvania hodín svetla sa takmer rovná dĺžke trvania hodín tmy.

Je to okamih v obehu Zeme okolo Slnka, keď je Slnko kolmé na os rotácie Zeme. Tento jav, ako všetci vieme, označuje začiatok jarnej sezóny, ktorý bol v minulosti stanovený na 21. marca.

Tento dátum bol v skutočnosti stanovený na Nicejskom koncile v roku 325 n. l., ktorý zaviedol juliánsky kalendár.

V modernej dobe už tento dátum nie je pevne stanovený, pretože sa berie do úvahy astronomická rovnodennosť, ktorá sa mení v závislosti od rôznych faktorov vrátane precesie Zeme a od prvých astronomických objavov v 16. storočí pripadá na dátum medzi 19. a 21. marcom.

V 21. storočí sa jarná rovnodennosť zhodovala s 21. marcom len v rokoch 2003 a 2007 a zopakuje sa až v roku 2102.

Ammado poradňa

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä...
>

Kedy vyhasne slnko?

Tak ako všetky hviezdy, aj Slnko má presne definovaný životný cyklus, ktorý jedného dňa povedie k...
>

Ako vznikajú fosílie?

Vznik fosílií nie je bežnou udalosťou, naopak, je to veľmi zriedkavá udalosť: podmienky, ktoré...
>

Čo je to povodeň?

Povodne sú záplavy spôsobené vyliatím riek (alebo iných tečúcich vôd) a prívalovými dažďami. Tento...
>

Prečo zívame?

Všetci zívame tak často, že podľa niektorých odhadov zívneme v priemere 220 000-krát za život....
>

Čo sú to fumaroly?

Fumaroly sú hlboké pukliny v zemi, z ktorých pri vysokých teplotách (od 100 do 900 °C) unikajú...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ