Čo je to bionika?

Bionika je veda, ktorá vychádza z pozorovania prírody a živých organizmov a snaží sa reprodukovať a vytvárať teoretické a najmä praktické modely, pomocou ktorých je možné reprodukovať ich fungovanie.

Biológia, matematika, fyzika a inžinierstvo sú vedy, ktoré spoločne prispievajú k definovaniu pojmu bionika. Bionika sa ako interdisciplinárna veda stáva súhrnom poznatkov, ktorých cieľom je syntetizovať a reprodukovať funkcie skúmané v prírode prostredníctvom mechanických modelov.

Ak sa teda prostredníctvom biológie začína proces pozorovania, analýzy a štúdia živých bytostí a spôsobu ich fungovania alebo ich časti, prostredníctvom matematiky sa formalizuje model schopný sledovať funkčný vzorec skúmaného procesu v prírode, potom sa pomocou fyziky a inžinierstva tento model syntetizuje tak, aby sa v praxi vytvoril model schopný reprodukovať funkciu pozorovanú na skúmanom živom organizme.

Bionika, ktorá je silne interdisciplinárna, je vedou, ktorej korene siahajú ďaleko do minulosti, hoci etymológia tohto pojmu sa datuje až do roku 1958. Koncepcia bioniky bola v skutočnosti typická napríklad pre modus operandi Leonarda da Vinciho. Stroje navrhnuté mysľou renesančného génia neboli ničím iným ako napodobeninou prírody: Leonardo na základe pozorovania fyzikálnych mechanizmov použil inžinierstvo, aby navrhol stroje, ktoré reprodukujú rovnaké procesy pozorované v prírode.

Aby sme však lepšie pochopili pojem bionika, vrátime sa do čias bližších súčasnosti: napríklad vynález sonaru a radaru je jedným z príkladov toho, ako sa vďaka pozorovaniu prírody bionika dostala k technologickým zariadeniam, ktoré sa dnes široko používajú. Vynájdenie týchto prístrojov v podstate vychádza z pozorovania správania netopierov a delfínov, cicavcov schopných na krátku i dlhú vzdialenosť rozpoznať prítomnosť prekážok na svojej ceste.

Čo teda bionika aplikovaná v medicíne? Bionické protézy sú len jednou z mnohých oblastí, v ktorých sa táto veda uplatňuje pri riešení viac či menej veľkých problémov súvisiacich s ľuďmi. Konkrétnym príkladom aplikácie bioniky v medicíne je kochleárny implantát, ktorý bol vynájdený na odstránenie hluchoty u ľudí.

Ammado poradňa

Sú psy šteklivé?

Psy, najmä keď sú ešte šteňatá, priťahujú osobitnú pozornosť a prvým inštinktom je hladiť ich a...
>

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä...
>

Kto vynašiel batériu?

Batériu, prvý statický generátor elektriny, vynašiel v roku 1800 Alessandro Volta. Taliansky fyzik...
>

Čo je to kalifát?

Slovo "kalifát" pochádza z arabského slova kha-la-fa, čo znamená "náhrada". Je to inštitúcia...
>

Kedy vyhasne slnko?

Tak ako všetky hviezdy, aj Slnko má presne definovaný životný cyklus, ktorý jedného dňa povedie k...
>

Čo je alkohol?

Spoznajte chemickú štruktúru a fyzikálne vlastnosti alkoholu a spôsob jeho výroby. Alkohol je...
>

Čo je to hviezda?

Hviezda je guľa z plynu, ktorá je taká horúca, že vyžaruje veľmi silné svetlo; aby mohla svietiť,...
>

Čo sú olympijské hry?

Olympijské hry sú športové podujatie, ktoré sa koná každé štyri roky a na ktorom najlepší športovci...
>

Čo je to olympiáda?

Pojem olympiáda si nemožno zamieňať s olympijskými hrami. Pojem olympiáda v skutočnosti znamená...
>

Ako vznikajú fosílie?

Vznik fosílií nie je bežnou udalosťou, naopak, je to veľmi zriedkavá udalosť: podmienky, ktoré...
>

Prečo je obloha modrá?

Keby nebolo Slnka, obloha alebo nebo by nebolo ani modré, ani červené, ani tyrkysové, ale bolo by...
>

Čo je to oxymoron?

Oxymoron je rétorická figúra, ktorá spočíva v spojení dvoch výrazov alebo pojmov s opačným a...
>

Čo je to mobbing?

Dnes čoraz častejšie počúvame hovoriť o mobbingu, fenoméne úzko spojenom s profesionálnou dynamikou...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ