Čo je Higgsov bozón?

Higgsov bozón, známy aj ako "božská častica", vďačí za svoje meno Petrovi Higgsovi, ktorý v roku 1964 ako prvý sformuloval hypotézu o existencii takejto častice.

Higgsov bozón umožňuje všetkým ostatným elementárnym časticiam, z ktorých sa skladá hmota, mať vlastnú hmotnosť. Bez tohto bozónu by kvarky a leptóny (dve rodiny, na ktoré sa delia elementárne častice) boli neživé.

"Božia častica" bola chýbajúcim kúskom takzvaného štandardného modelu, čo je súbor všetkých teórií, ktoré vysvetľujú základnú štruktúru prírody.

Ammado poradňa

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ