Čo je biologický testament?

Biologický testament, životná vôľa alebo predbežné vyhlásenie o postupe liečby je dokument, ktorý potvrdzuje vôľu vyjadrenú v stave duševnej bdelosti, pokiaľ ide o terapie a zdravotné ošetrenia, ktoré človek zamýšľa (alebo nezamýšľa) podstúpiť v prípade, že už nebude schopný vyjadriť svoju vôľu/rozhodnutie v dôsledku patologických stavov alebo zranení, ktoré ho znevýhodňujú.

Jednoducho povedané, vôľa obsiahnutá v závete o živote môže byť taká, že si neželáte, aby sa využívala trvalá liečba pomocou prístrojov, ako je napríklad zariadenie na umelé dýchanie.

Biologický testament, ktorý úzko súvisí s eutanáziou, je napríklad v povolený v Taliansku alebo vo Švajčiarsku.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.