Čo je balónová splátka za pôžičku?

Tzv. balónová splátka znamená, že pri splácaní pôžičky bude posledná splátka vyššia ako splátky predtým. Odbornejšie povedané, Balónová splátka je posledná splátka pôžičky, ktorá je výrazne vyššia oproti predchádzajúcim splátkam. Ako príklad by sme mohli uviesť, že ak čerpáte pôžičku, za ktorú splácate 50 EUR mesačne, (napríklad po dobu 12 mesiacov) tak 11 mesiacov budete uhrádzať 50 EUR a tú poslednú splátku zaplatíte výrazne vyššiu, napríklad 500 EUR.

Poznámka: Balónová splátka je najčastejšie využívaná pri kúpe automobilu alebo iného hnuteľného majetku, keď klient počas celej doby splácania hradí menšiu splátku a na úhradu poslednej väčšej splátky použije finančné prostriedky práve z predaja tohto automobilu resp. iného hnuteľného majetku. V prípade klasickej pôžičky môže balónová splátka skôr uškodiť ako pomôcť, pretože poslednú vyššiu splátku nemusí klient finančne zvládnuť. Balónovú splátku Ammado neodporúča v prípade úverov zaručenými nehnuteľnosťou.