Aký je príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov?

Aktuálna výška príplatku za odpracovanú sobotu je vo výške 50% z minimálnej mzdy, čo predstavuje najmenej 1,495 EUR na hodinu. Aktuálna výška príplatku za odpracovanú nedeľu je vo výške 100% z minimálnej mzdy, čo predstavuje najmenej 2,989 EUR na hodinu. Výška príplatku za každý odpracovaný sviatok je 100% z minimálnej mzdy, čo predstavuje minimálne 2,989 EUR na hodinu. V prípade zvýšenia minimálnej mzdy má každý zamestnanec automaticky nárok aj na vyšší príplatok.

Poznámka: Zákon umožňuje zamestnávateľom vytvoriť kolektívnu dohodu o nižších príplatkoch a to v prípadoch, keď je vykonávanie práce cez sviatky a víkendy nevyhnutné a priamo spojené s prevádzkou podniku. V prípade ak dôjde k vytvoreniu takejto kolektívnej dohody, výška príplatku za odpracovanú sobotu sa zníži na úroveň 45% z výšky minimálnej mzdy a výška príplatku za prácu v nedeľu sa zníži na úroveň 90% z výšky minimálnej mzdy.

Dobre vedieť: V prípade ak budete musieť nastúpiť do práce v nedeľu a na tento deň pripadne aj sviatok, máte nárok na dva príplatky a to na príplatok za prácu v nedeľu a príplatok za prácu vo sviatok. Rovnaký model platí aj pri sobote.

Aké sú vaše skúsenosti s príplatkami za prácu počas víkendu a sviatku?

Príplatok

Mne zamestnávateľ povedal, že nemusí mi platiť príplatok pokiaľ mi dá náhradné voľno. Ohradil som sa zákonom. Viem, že v Českej republike to takto funguje, že zamestnávateľ nemusí zaplatiť príplatok ale stačí ak vám dá náhradné voľno ale nepočul som ešte, že by to platilo aj na Slovensku. Všetci dobre vieme, že zamestnávateľom sa nechce platiť toľko príplatkov za nočnú prácu, pretože ak už v nejakom závode beží nočná linka tak to znamená, že sa spoločnosti darí a ich tovar ide na dračku a vtedy ich začne sekať štát a to nemusí dobre skončiť.

Re:Príplatok

Blbosť. Zákon jednoznačne prikazuje aby sa to platilo a tak je to správne. Niektoré práce sú skutočne cez víkend úplne zbytočné. Napríklad také papiernictvo v nákupnom centre v nedeľu. Ak teda chcú zarábať tak nech platia. Nárok určite máš.

Pridať nový príspevok