Aký je príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov?

Aktuálna výška príplatku za odpracovanú sobotu je vo výške 50% z minimálnej mzdy, čo predstavuje najmenej 1,495 EUR na hodinu. Aktuálna výška príplatku za odpracovanú nedeľu je vo výške 100% z minimálnej mzdy, čo predstavuje najmenej 2,989 EUR na hodinu. Výška príplatku za každý odpracovaný sviatok je 100% z minimálnej mzdy, čo predstavuje minimálne 2,989 EUR na hodinu. V prípade zvýšenia minimálnej mzdy má každý zamestnanec automaticky nárok aj na vyšší príplatok.

Poznámka: Zákon umožňuje zamestnávateľom vytvoriť kolektívnu dohodu o nižších príplatkoch a to v prípadoch, keď je vykonávanie práce cez sviatky a víkendy nevyhnutné a priamo spojené s prevádzkou podniku. V prípade ak dôjde k vytvoreniu takejto kolektívnej dohody, výška príplatku za odpracovanú sobotu sa zníži na úroveň 45% z výšky minimálnej mzdy a výška príplatku za prácu v nedeľu sa zníži na úroveň 90% z výšky minimálnej mzdy.

Dobre vedieť: V prípade ak budete musieť nastúpiť do práce v nedeľu a na tento deň pripadne aj sviatok, máte nárok na dva príplatky a to na príplatok za prácu v nedeľu a príplatok za prácu vo sviatok. Rovnaký model platí aj pri sobote.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.