Ako vznikajú fosílie?

Vznik fosílií nie je bežnou udalosťou, naopak, je to veľmi zriedkavá udalosť: podmienky, ktoré musia byť vytvorené, sú veľmi špecifické. Proces fosilizácie v skutočnosti nastáva vtedy, keď sa telo mŕtvej bytosti nachádza chránené pred vzduchom a vonkajšími prírodnými činiteľmi, ktorých pôsobením sa telo pomaly rozkladá.

Niekedy sa však môže stať, že telá mŕtvych organizmov sú z náhodných dôvodov ochránené: ak sa napríklad našlo telo dinosaura, ktoré ležalo na dne mora alebo jazera, alebo bolo pochované bahnom, pieskom či sopečným popolom, neprítomnosť vzduchu a plynutie času tieto telá premenili na horninu, vďaka čomu sa k nám dostali takmer neporušené.

V procese fosilizácie totiž minerálne látky obsiahnuté v morskom dne, v bahne alebo v piesku nahrádzajú pórovité časti tela mŕtvej bytosti a premieňajú ich na kameň.

Aká je najväčšia fosília na svete? 

Najväčšia fosília na svete je fosília korála rugosa, ktorý bol nájdený v Severnom oceáne. Medzi najväčšie fosílie patrí aj fosília dinosaura Argentinosaurus. Bol to obrovský sauropód, ktorý žil v jurskom období pred asi 100 až 96 miliónmi rokov. Bol dlhý asi 100 metrov a vážil asi 100 ton. Bol nájdený v Argentíne.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.