Prečo je voda mokrá?

27.01.2023

Voda je mokrá, pretože vlhkosť je vlastnosť látky, ktorá je v kvapalnom stave a je v kontakte s pevným povrchom. Možno to pozorovať na rôznych príkladoch, napríklad na morskej vode, ktorá je mokrá, keď sa dostane do kontaktu s nejakým materiálom. Okrem toho, keď sa dotkneme vody, máme pocit, že je mokrá, pretože je to kvapalina, ktorá môže tiecť a vylievať sa, a keď sa dostane do kontaktu s pevným povrchom, priľne k nemu a pokryje ho.

Čo však znamená mokrý pocit? 

Vysvetlenie chemikov by bolo asi takéto: tento jav je spôsobený mimoriadne silnými medzimolekulovými silami molekúl vody, vďaka ktorým sa voda veľmi ľahko "prilepí" na materiály. Tieto sily umožňujú aj jav stúpania kapilaritou, t. j. ak ponoríte slamku s veľmi malým priemerom do pohára s vodou, uvidíte, ako voda postupne stúpa pozdĺž vnútornej steny slamky napriek zemskej gravitácii. Vo všeobecnosti platí, že molekuly kvapaliny sa navzájom priťahujú a sú priťahované aj inými materiálmi. Táto príťažlivá sila vysvetľuje, prečo sa voda drží a prečo je mokrá.

Molekuly vo vode veľmi silno priťahujú iné materiály vrátane našej pokožky a vlasov. Keď vytiahneme ruku z vody, je celá mokrá. To isté platí aj pre uterák na ruky, ktorý používame na osušenie. Pocit mokra pramení z toho, že voda počas odparovania ochladzuje našu pokožku. Voda proste nie je mokrá, voda zmáča. Voda je jednoducho tekutina.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.