Prečo je more slané?

27.01.2023

More je slané, pretože sa v ňom rozpúšťajú soli z rôznych zdrojov. Hlavnými zdrojmi sú erózia hornín, sopečná činnosť a prítok z rýchlo tečúcich riek. Zloženie morskej vody sa v rôznych oblastiach líši, ale zvyčajne obsahuje najmä chlorid sodný (NaCl), ktorý tvorí približne 85 % solí v morskej vode. Ďalšími dôležitými zložkami sú sírany, horčík a vápnik.

Medzi zdroje solí v mori patria napríklad:

  • Erózia hornín: prach a kamene na pobreží sú omieľané vodou a vetrom, pričom sa uvoľňujú soli, ktoré sa potom rozpúšťajú v mori.
  • Sopečná činnosť: pri sopečných erupciách sa do mora môžu uvoľňovať soli, ako sú chloridy a sírany.
  • Rýchlo tečúce rieky: rieky prinášajú do mora veľké množstvo rozpustených solí, ktoré vznikajú eróziou hornín na ceste do mora.

Aké je zloženie morskej vody?

Zloženie morskej vody sa v jednotlivých regiónoch líši, ale zvyčajne obsahuje tieto hlavné zložky:

  • Chlorid sodný (NaCl) je najbežnejšou zložkou morskej vody a tvorí približne 85 % solí v morskej vode.
  • Ďalšou dôležitou zložkou morskej vody sú sírany (SO4), ktoré sa vyskytujú v menšom množstve ako chlorid sodný.
  • Horčík (Mg) a vápnik (Ca) sú tiež zložky morskej vody, ktoré sa vyskytujú v menšom množstve.
  • Okrem toho sa v morskej vode nachádzajú ďalšie minerály a stopové prvky, ako napríklad bróm, jód, bór, lítium, stroncium, fluór atď.

Je dôležité vedieť, že zloženie morskej vody sa mení v závislosti od zemepisnej polohy, hĺbky a teploty.

Najnovšie odpovede z poradne

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.