Prečo je more slané?

27.01.2023

More je slané, pretože sa v ňom rozpúšťajú soli z rôznych zdrojov. Hlavnými zdrojmi sú erózia hornín, sopečná činnosť a prítok z rýchlo tečúcich riek. Zloženie morskej vody sa v rôznych oblastiach líši, ale zvyčajne obsahuje najmä chlorid sodný (NaCl), ktorý tvorí približne 85 % solí v morskej vode. Ďalšími dôležitými zložkami sú sírany, horčík a vápnik.

Medzi zdroje solí v mori patria napríklad:

  • Erózia hornín: prach a kamene na pobreží sú omieľané vodou a vetrom, pričom sa uvoľňujú soli, ktoré sa potom rozpúšťajú v mori.
  • Sopečná činnosť: pri sopečných erupciách sa do mora môžu uvoľňovať soli, ako sú chloridy a sírany.
  • Rýchlo tečúce rieky: rieky prinášajú do mora veľké množstvo rozpustených solí, ktoré vznikajú eróziou hornín na ceste do mora.

Aké je zloženie morskej vody?

Zloženie morskej vody sa v jednotlivých regiónoch líši, ale zvyčajne obsahuje tieto hlavné zložky:

  • Chlorid sodný (NaCl) je najbežnejšou zložkou morskej vody a tvorí približne 85 % solí v morskej vode.
  • Ďalšou dôležitou zložkou morskej vody sú sírany (SO4), ktoré sa vyskytujú v menšom množstve ako chlorid sodný.
  • Horčík (Mg) a vápnik (Ca) sú tiež zložky morskej vody, ktoré sa vyskytujú v menšom množstve.
  • Okrem toho sa v morskej vode nachádzajú ďalšie minerály a stopové prvky, ako napríklad bróm, jód, bór, lítium, stroncium, fluór atď.

Je dôležité vedieť, že zloženie morskej vody sa mení v závislosti od zemepisnej polohy, hĺbky a teploty.

Najnovšie odpovede z poradne

Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.

Glasgowské skóre vedomia (alebo Glasgowská stupnica, GCS alebo Glasgow Coma Scale) je klinická stupnica určená na hodnotenie úrovne vedomia pacienta, najmä po úraze hlavy.

Pygmalionský efekt ako psychologický jav prvýkrát opísali v roku 1968 Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová vo výskume, ktorý sa zameral na vplyv očakávaní učiteľov na študijné výsledky ich študentov. Výskum ukázal, že učitelia, ktorí mali pozitívne očakávania od svojich študentov, mali tendenciu venovať im viac pozornosti, podpory a mali vysoké...