Prečo človek zíva?

04.02.2023
Prečo človek zíva?
Prečo človek zíva?

Zívanie je nepodmienený reflex, ktorý je bežný u cicavcov, plazov a rýb. Zívanie je adaptívne a jeho cieľom je zlepšiť zásobovanie organizmu kyslíkom. Počas zívania sa preplnené pľúcne komory otvoria a zväčší sa povrch pľúc. Zívanie tiež pomáha vyrovnávať tlak vo vnútornom uchu.

K normálnemu zívaniu dochádza pri únave, ospalosti, pobyte v miestnosti s vysokou hladinou oxidu uhličitého, po období oslabeného dýchania, pri absencii svalovej aktivity atď. Niekedy sa vyskytuje pri rôznych ochoreniach ako príznak nedostatku kyslíka v štruktúrach mozgového kmeňa.

Zívanie - fylogeneticky stará forma dýchania, blízka prehĺtaciemu dýchaniu u plazov a rýb, vzniká pri oslabení činnosti dýchacieho centra v mozgu.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.