Prečo človek štikúta?

03.02.2023
Prečo človek štikúta?
Prečo človek štikúta?

Takzvaný blúdivý nerv, ktorý spája mnohé vnútorné orgány s centrálnym nervovým systémom, vedie z hrudníka do brucha, tesne pri pažeráku. Tento nerv spolu s pažerákom prechádza úzkym otvorom v bránici (svalová priehradka, ktorá oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej) a pokračuje do žalúdka a ďalších orgánov brušnej dutiny.

Práve v tomto úzkom mieste dochádza k jeho najčastejším poraneniam: pri náhlom jedení prechádzajú pažerákom pomerne veľké kusy potravy a blúdivý nerv (nervus vagus) v bránici je stlačený a podráždený. K podráždeniu blúdivého nervu môže dôjsť pri rýchlom naplnení žalúdka, pri prejedaní sa a pri stlačení nervu nepohodlnou polohou alebo pri vyľakaní prudkým nádychom.

Stlačenie tohto nervu môže narušiť funkciu mnohých orgánov, takže telo veľmi rýchlo a aktívne reaguje na nepríjemné pocity. Vysiela signál do centrálneho nervového systému, ktorý následne aktivuje frenický nerv, ktorý je zodpovedný za sťahovanie bránice.

Štikútka je výsledkom pravidelnej "pulzujúcej" činnosti tohto nervu, ktorá spôsobuje silné a prudké stiahnutie bránice. Štikútanie je pokusom o "odľahčenie" blúdivého nervu.

Čo pomôže proti škytavke

  1. Narovnajte sa, môžete sa natiahnuť.
  2. Zhlboka sa nadýchnite a zadržte dych, akoby ste tlačili bránicu nadol; môžete dýchať len zhlboka a pomaly.
  3. Pite vodu, ale nie príliš veľa, inak dosiahnete opačný účinok.

Všetky tieto činnosti pomáhajú upraviť narušené vzťahy medzi orgánmi a znížiť tlak na nervus vagus v pažerákovom otvore bránice.

Najnovšie odpovede z poradne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.

Glasgowské skóre vedomia (alebo Glasgowská stupnica, GCS alebo Glasgow Coma Scale) je klinická stupnica určená na hodnotenie úrovne vedomia pacienta, najmä po úraze hlavy.

Pygmalionský efekt ako psychologický jav prvýkrát opísali v roku 1968 Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová vo výskume, ktorý sa zameral na vplyv očakávaní učiteľov na študijné výsledky ich študentov. Výskum ukázal, že učitelia, ktorí mali pozitívne očakávania od svojich študentov, mali tendenciu venovať im viac pozornosti, podpory a mali vysoké...