Prečo človek štikúta?

03.02.2023
Prečo človek štikúta?
Prečo človek štikúta?

Takzvaný blúdivý nerv, ktorý spája mnohé vnútorné orgány s centrálnym nervovým systémom, vedie z hrudníka do brucha, tesne pri pažeráku. Tento nerv spolu s pažerákom prechádza úzkym otvorom v bránici (svalová priehradka, ktorá oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej) a pokračuje do žalúdka a ďalších orgánov brušnej dutiny.

Práve v tomto úzkom mieste dochádza k jeho najčastejším poraneniam: pri náhlom jedení prechádzajú pažerákom pomerne veľké kusy potravy a blúdivý nerv (nervus vagus) v bránici je stlačený a podráždený. K podráždeniu blúdivého nervu môže dôjsť pri rýchlom naplnení žalúdka, pri prejedaní sa a pri stlačení nervu nepohodlnou polohou alebo pri vyľakaní prudkým nádychom.

Stlačenie tohto nervu môže narušiť funkciu mnohých orgánov, takže telo veľmi rýchlo a aktívne reaguje na nepríjemné pocity. Vysiela signál do centrálneho nervového systému, ktorý následne aktivuje frenický nerv, ktorý je zodpovedný za sťahovanie bránice.

Štikútka je výsledkom pravidelnej "pulzujúcej" činnosti tohto nervu, ktorá spôsobuje silné a prudké stiahnutie bránice. Štikútanie je pokusom o "odľahčenie" blúdivého nervu.

Čo pomôže proti škytavke

  1. Narovnajte sa, môžete sa natiahnuť.
  2. Zhlboka sa nadýchnite a zadržte dych, akoby ste tlačili bránicu nadol; môžete dýchať len zhlboka a pomaly.
  3. Pite vodu, ale nie príliš veľa, inak dosiahnete opačný účinok.

Všetky tieto činnosti pomáhajú upraviť narušené vzťahy medzi orgánmi a znížiť tlak na nervus vagus v pažerákovom otvore bránice.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.