Kedy sa začalo a skončilo obdobie Jury?

27.01.2023

Obdobie Jura (Jurassic period) je druhé obdobie triasu. Začalo sa približne pred 199,6 a skončilo pred 145 miliónmi rokov.

Trvalo približne 55 milióna rokov. Bolo to čas, keď sa na Zemi objavili prvé veľké dravce, ako sú plazia a dinosauri. Bolo to tiež obdobie, keď sa začali vyvíjať morské živočíchy, ako sú ryby, korytnačky a plazi. Bolo to tiež obdobie, kedy sa vyvinuli prvé vtáky a keď sa vyskytli prvé druhy kvetov. Obdobie Jura bolo tiež charakteristické tým, že sa teploty na Zemi zvýšili a vodné zdroje sa rozšírili.

Priemerná teplota

Priemerná teplota počas obdobia Jura bola vyššia ako teplota v súčasnosti. Bolo to zhruba medzi 20 a 30 stupňami Celzia. Vďaka vyšším teplotám sa rozšírili trópy a subtropy po celom svete. Tieto teplé podmienky vytvorili vhodné prostredie pre rast rôznych rastlín a živočíchov, ako napríklad prvých kvetov a dinosaurov. Avšak, teploty sa líšili v rôznych častiach sveta, aj v rôznych časoch v rámci obdobia Jura.

Nejväčší živočích

Jedným z najväčších živočíchov počas obdobia Jura bol dinosaurus Diplodocus. Tento druh bol asi 27 metrov dlhý a mohol vážiť až 90 ton. Bol to dlhochvostý sauropoda, ktorý sa živil listami a výhonkami na vysokých stromoch. Ďalším veľkým dinosaurom bol Apatosaurus, ktorý bol tiež sauropoda a mohol dosahovať dĺžku až 30 metrov. Existovali aj iné veľké druhy dinosaurov, ako napríklad Stegosaurus a Allosaurus, ktoré boli tiež živočíchmi s veľkými rozmermi počas obdobia Jura.

Najmenší živočích

V období Jura existovali aj veľmi malé živočíchy. Napríklad niektoré druhy mikroskopických foraminifér, ktoré sú druhom morských rias, boli veľmi malé, s priemerom len niekoľko mikrometrov. Tiež existovali malé druhy bezstavovcov, ako napríklad trilobiti, ktorí boli medzi 5-10 mm dlhí. Boli aj malé druhy rýb a plazov, ako napríklad druhy protorodúch a ichtiosaurov.

Zánik obdobia a príčina

Obdobie Jura skončilo pred asi 145 miliónmi rokov. Zánik tohto obdobia bol spôsobený sériou katastrofických udalostí, ktoré sa odohrali počas konca obdobia Jura. Tieto udalosti zahŕňali masívne vulkanické erupcie, ktoré produkovali veľké množstvá síry a oxidu uhličitého, čím sa zmenila klíma a ovzdušie. Tiež sa odohrali masívne prílivy sopečného popola a piesku, čo zmenilo chemické zloženie oceánov a poškodilo morské ekosystémy.

Existuje aj teória, že koniec obdobia Jura bol spôsobený asteroidovým alebo kométnym dopadom, ktorý spôsobil masívne ničenie a zničenie väčšiny života na Zemi.

Všetky tieto udalosti spoločne viedli k masívnemu vymieraniu druhov, najmä dinosaurom, a umožnili vzniku novým druhom, ktoré sa prispôsobili novým podmienkam.

Najnovšie odpovede z poradne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.

Glasgowské skóre vedomia (alebo Glasgowská stupnica, GCS alebo Glasgow Coma Scale) je klinická stupnica určená na hodnotenie úrovne vedomia pacienta, najmä po úraze hlavy.

Pygmalionský efekt ako psychologický jav prvýkrát opísali v roku 1968 Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová vo výskume, ktorý sa zameral na vplyv očakávaní učiteľov na študijné výsledky ich študentov. Výskum ukázal, že učitelia, ktorí mali pozitívne očakávania od svojich študentov, mali tendenciu venovať im viac pozornosti, podpory a mali vysoké...