Kedy sa začalo a skončilo obdobie Jury?

27.01.2023

Obdobie Jura (Jurassic period) je druhé obdobie triasu. Začalo sa približne pred 199,6 a skončilo pred 145 miliónmi rokov.

Trvalo približne 55 milióna rokov. Bolo to čas, keď sa na Zemi objavili prvé veľké dravce, ako sú plazia a dinosauri. Bolo to tiež obdobie, keď sa začali vyvíjať morské živočíchy, ako sú ryby, korytnačky a plazi. Bolo to tiež obdobie, kedy sa vyvinuli prvé vtáky a keď sa vyskytli prvé druhy kvetov. Obdobie Jura bolo tiež charakteristické tým, že sa teploty na Zemi zvýšili a vodné zdroje sa rozšírili.

Priemerná teplota

Priemerná teplota počas obdobia Jura bola vyššia ako teplota v súčasnosti. Bolo to zhruba medzi 20 a 30 stupňami Celzia. Vďaka vyšším teplotám sa rozšírili trópy a subtropy po celom svete. Tieto teplé podmienky vytvorili vhodné prostredie pre rast rôznych rastlín a živočíchov, ako napríklad prvých kvetov a dinosaurov. Avšak, teploty sa líšili v rôznych častiach sveta, aj v rôznych časoch v rámci obdobia Jura.

Nejväčší živočích

Jedným z najväčších živočíchov počas obdobia Jura bol dinosaurus Diplodocus. Tento druh bol asi 27 metrov dlhý a mohol vážiť až 90 ton. Bol to dlhochvostý sauropoda, ktorý sa živil listami a výhonkami na vysokých stromoch. Ďalším veľkým dinosaurom bol Apatosaurus, ktorý bol tiež sauropoda a mohol dosahovať dĺžku až 30 metrov. Existovali aj iné veľké druhy dinosaurov, ako napríklad Stegosaurus a Allosaurus, ktoré boli tiež živočíchmi s veľkými rozmermi počas obdobia Jura.

Najmenší živočích

V období Jura existovali aj veľmi malé živočíchy. Napríklad niektoré druhy mikroskopických foraminifér, ktoré sú druhom morských rias, boli veľmi malé, s priemerom len niekoľko mikrometrov. Tiež existovali malé druhy bezstavovcov, ako napríklad trilobiti, ktorí boli medzi 5-10 mm dlhí. Boli aj malé druhy rýb a plazov, ako napríklad druhy protorodúch a ichtiosaurov.

Zánik obdobia a príčina

Obdobie Jura skončilo pred asi 145 miliónmi rokov. Zánik tohto obdobia bol spôsobený sériou katastrofických udalostí, ktoré sa odohrali počas konca obdobia Jura. Tieto udalosti zahŕňali masívne vulkanické erupcie, ktoré produkovali veľké množstvá síry a oxidu uhličitého, čím sa zmenila klíma a ovzdušie. Tiež sa odohrali masívne prílivy sopečného popola a piesku, čo zmenilo chemické zloženie oceánov a poškodilo morské ekosystémy.

Existuje aj teória, že koniec obdobia Jura bol spôsobený asteroidovým alebo kométnym dopadom, ktorý spôsobil masívne ničenie a zničenie väčšiny života na Zemi.

Všetky tieto udalosti spoločne viedli k masívnemu vymieraniu druhov, najmä dinosaurom, a umožnili vzniku novým druhom, ktoré sa prispôsobili novým podmienkam.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.