Aký je bod topenia jedlej soli?

28.01.2023

Bod topenia jedlej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je 770 °C (1413 °F). Táto teplota označuje bod, pri ktorom sa soľ mení z pevnej látky na kvapalinu. Táto teplota sa môže meniť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod varu jedlej soli

Bod varu jedlej soli je vysoký, pretože sa skladá z elektrolytov, ktoré zvyšujú bod varu roztoku. Bod varu kuchynskej soli je približne 796 °C (1465 °F) pri atmosférickom tlaku. Bod varu sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod mrazu jedlej soli

Bod mrazu kuchynskej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je -21,12 °C. Bod tuhnutia sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku. Je dôležité poznamenať, že kuchynská soľ sa rozpúšťa v kvapalnom stave, pretože sa skladá z elektrolytov, ktoré znižujú bod tuhnutia.

Kedy zhorí na popol?

Kuchynská soľ sa môže pri vysokých teplotách zmeniť na popol, napríklad pri spaľovaní v plameni. Soľ sa skladá z chloridu sodného (NaCl) a chloridu draselného (KCl) a pri zahriatí na vysoké teploty sa tieto zlúčeniny môžu rozložiť na prvky sodík a chlór a pri teplotách približne 800 - 1000 °C sa následne zmeniť na popol.

Najnovšie odpovede z poradne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.

Glasgowské skóre vedomia (alebo Glasgowská stupnica, GCS alebo Glasgow Coma Scale) je klinická stupnica určená na hodnotenie úrovne vedomia pacienta, najmä po úraze hlavy.

Pygmalionský efekt ako psychologický jav prvýkrát opísali v roku 1968 Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová vo výskume, ktorý sa zameral na vplyv očakávaní učiteľov na študijné výsledky ich študentov. Výskum ukázal, že učitelia, ktorí mali pozitívne očakávania od svojich študentov, mali tendenciu venovať im viac pozornosti, podpory a mali vysoké...