Aký je bod topenia jedlej soli?

28.01.2023

Bod topenia jedlej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je 770 °C (1413 °F). Táto teplota označuje bod, pri ktorom sa soľ mení z pevnej látky na kvapalinu. Táto teplota sa môže meniť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod varu jedlej soli

Bod varu jedlej soli je vysoký, pretože sa skladá z elektrolytov, ktoré zvyšujú bod varu roztoku. Bod varu kuchynskej soli je približne 796 °C (1465 °F) pri atmosférickom tlaku. Bod varu sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku.

Bod mrazu jedlej soli

Bod mrazu kuchynskej soli, známej aj ako chlorid sodný alebo kuchynská soľ, je -21,12 °C. Bod tuhnutia sa môže líšiť v závislosti od koncentrácie soli v roztoku. Je dôležité poznamenať, že kuchynská soľ sa rozpúšťa v kvapalnom stave, pretože sa skladá z elektrolytov, ktoré znižujú bod tuhnutia.

Kedy zhorí na popol?

Kuchynská soľ sa môže pri vysokých teplotách zmeniť na popol, napríklad pri spaľovaní v plameni. Soľ sa skladá z chloridu sodného (NaCl) a chloridu draselného (KCl) a pri zahriatí na vysoké teploty sa tieto zlúčeniny môžu rozložiť na prvky sodík a chlór a pri teplotách približne 800 - 1000 °C sa následne zmeniť na popol.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.