Aký je bod mrazu sladkej vody?

28.01.2023

Bod tuhnutia sladkej vody je teplota, pri ktorej sa sladká voda mení z kvapaliny na pevnú látku (ľad). Táto teplota je zvyčajne 0 °C (32 °F) pri atmosférickom tlaku 101,325 Pa (14,696 psi). Bod tuhnutia sa však môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody. Napríklad voda s vyššou koncentráciou soli má nižší bod mrazu ako čistá voda.

Maximálny bod mrazu sladkej vody

V prírode sa môžu vyskytnúť podmienky, keď voda môže byť kvapalná aj pri teplotách pod 0 °C. Ak je napríklad voda pod veľkým tlakom, môže zostať tekutá aj pri nižších teplotách. To znamená, že maximálny bod mrazu sladkej vody sa môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody.

V laboratórnych podmienkach však bolo možné dosiahnuť teplotu -48 °C, pri ktorej sa voda už nemohla zmeniť na kvapalné skupenstvo.

Maximálny bod mrazu, ktorý môže dosiahnuť ľad zo sladkej vody

Ľad môže dosiahnuť maximálnu minimálnu teplotu -273,15 °C (0 kelvinov) pri absolútnej nule. Pri tejto teplote sa zastaví všetok pohyb molekúl a tie sa stanú úplne nehybnými. Túto teplotu možno dosiahnuť len v laboratórnych podmienkach, v prírode sa nikdy nedosiahne.

Čo sa stane s ľadom, keď teplota klesne pod -273,15 °C

Pri teplote nižšej ako -273,15 °C (0 Kelvinov) už ľad nemôže prejsť do kvapalného stavu, pretože v tomto stave je absolútna nula, pri ktorej sa zastaví všetok pohyb molekúl. Keď teplota klesne pod bod mrazu vody, t. j. pod -0,01 °C, ľad je stále v pevnom stave a neprebieha v ňom žiadny fyzikálny proces. Teploty pod absolútnou nulou sú matematicky možné, ale v praxi nedosiahnuteľné.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.

Alkohol (najmä etanol, ktorý sa bežne nachádza v alkoholických nápojoch) nezamŕza pri bežných teplotách, na ktoré sme zvyknutí v každodennom živote, pretože jeho bod mrazu je oveľa nižší ako bod mrazu vody.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo vlastne loptaskáče a ako je to možné? Zodpovedzme si túto zaujímavú otázku.