Aký je bod mrazu sladkej vody?

28.01.2023

Bod tuhnutia sladkej vody je teplota, pri ktorej sa sladká voda mení z kvapaliny na pevnú látku (ľad). Táto teplota je zvyčajne 0 °C (32 °F) pri atmosférickom tlaku 101,325 Pa (14,696 psi). Bod tuhnutia sa však môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody. Napríklad voda s vyššou koncentráciou soli má nižší bod mrazu ako čistá voda.

Maximálny bod mrazu sladkej vody

V prírode sa môžu vyskytnúť podmienky, keď voda môže byť kvapalná aj pri teplotách pod 0 °C. Ak je napríklad voda pod veľkým tlakom, môže zostať tekutá aj pri nižších teplotách. To znamená, že maximálny bod mrazu sladkej vody sa môže líšiť v závislosti od tlaku a zloženia vody.

V laboratórnych podmienkach však bolo možné dosiahnuť teplotu -48 °C, pri ktorej sa voda už nemohla zmeniť na kvapalné skupenstvo.

Maximálny bod mrazu, ktorý môže dosiahnuť ľad zo sladkej vody

Ľad môže dosiahnuť maximálnu minimálnu teplotu -273,15 °C (0 kelvinov) pri absolútnej nule. Pri tejto teplote sa zastaví všetok pohyb molekúl a tie sa stanú úplne nehybnými. Túto teplotu možno dosiahnuť len v laboratórnych podmienkach, v prírode sa nikdy nedosiahne.

Čo sa stane s ľadom, keď teplota klesne pod -273,15 °C

Pri teplote nižšej ako -273,15 °C (0 Kelvinov) už ľad nemôže prejsť do kvapalného stavu, pretože v tomto stave je absolútna nula, pri ktorej sa zastaví všetok pohyb molekúl. Keď teplota klesne pod bod mrazu vody, t. j. pod -0,01 °C, ľad je stále v pevnom stave a neprebieha v ňom žiadny fyzikálny proces. Teploty pod absolútnou nulou sú matematicky možné, ale v praxi nedosiahnuteľné.

Najnovšie odpovede z poradne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.

Glasgowské skóre vedomia (alebo Glasgowská stupnica, GCS alebo Glasgow Coma Scale) je klinická stupnica určená na hodnotenie úrovne vedomia pacienta, najmä po úraze hlavy.

Pygmalionský efekt ako psychologický jav prvýkrát opísali v roku 1968 Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová vo výskume, ktorý sa zameral na vplyv očakávaní učiteľov na študijné výsledky ich študentov. Výskum ukázal, že učitelia, ktorí mali pozitívne očakávania od svojich študentov, mali tendenciu venovať im viac pozornosti, podpory a mali vysoké...