Čo je hemiplegia a aké má príznaky

02.04.2023

Hemiplégia je stav, pri ktorom dochádza k ochrnutiu alebo strate sily na jednej strane tela. Toto ochrnutie môže postihovať hornú alebo dolnú končatinu, ale aj tvár. Hemiplégia môže byť spôsobená rôznymi ochoreniami alebo úrazmi, ale najčastejšie je dôsledkom cievnej mozgovej príhody (mozgovej mŕtvice).

Hemiplegia
Hemiplegia

K mozgovej príhode môže dôjsť v dôsledku zablokovania prietoku krvi v mozgu (ischemická mozgová príhoda) alebo krvácania do mozgu (hemoragická mozgová príhoda). V oboch prípadoch dochádza k poškodeniu mozgových buniek, čo môže viesť k strate funkcie tela na jednej strane.

Liečba hemiplégie závisí od príčiny a závažnosti stavu. Rehabilitácia, ako je fyzikálna terapia, pracovná terapia a logopédia, môže pomôcť obnoviť časť stratených funkcií a zlepšiť kvalitu života pacientov. V niektorých prípadoch môže byť potrebná medikamentózna liečba alebo chirurgický zákrok.

Vrodená hemiplégia

Vrodená hemiplégia, známa aj ako detská hemiplégia alebo hemiplegická mozgová obrna, je forma hemiplégie, ktorá sa vyskytuje u detí a je spôsobená poškodením mozgu pred, počas alebo krátko po narodení. Poškodenie mozgu môže byť spôsobené rôznymi faktormi, napríklad infekciou, nedostatkom kyslíka (hypoxiou) alebo poranením hlavy.

Vrodená hemiplégia zvyčajne postihuje jednu stranu tela, čo vedie k ochrnutiu alebo strate sily končatín a tváre na postihnutej strane. Stupeň ochrnutia a spôsob, akým ovplyvňuje schopnosť dieťaťa pohybovať sa a vykonávať bežné činnosti, sa môže líšiť.

Liečba vrodenej hemiplégie sa zameriava na zlepšenie pohybových schopností a zmiernenie príznakov. Fyzikálna terapia, ergoterapia a logopédia sú kľúčovými zložkami rehabilitačného procesu, ktoré môžu zlepšiť motorické schopnosti, reč a sebestačnosť dieťaťa. V niektorých prípadoch môže byť potrebná medikamentózna liečba na zmiernenie spasticity alebo kontrolu kŕčov.

Vrodená hemiplégia je celoživotné ochorenie, ktoré môže výrazne ovplyvniť kvalitu života dieťaťa a jeho rodiny. S vhodnou podporou a rehabilitáciou však môžu deti s vrodenou hemiplégiou dosiahnuť významný pokrok a úspešne sa začleniť do spoločnosti.

Aké sú príznaky vzniku hemiplégie

Príznaky hemiplégie sa môžu objaviť náhle alebo postupne, v závislosti od príčiny a závažnosti stavu. Hemiplégia je často spôsobená cievnou mozgovou príhodou, pri ktorej sa príznaky zvyčajne objavia náhle. Medzi príznaky môžu patriť:

  • Ochrnutie alebo slabosť na jednej strane tela: Týka sa to horných aj dolných končatín a môže postihovať aj tvár.
  • Strata citlivosti: Osoba môže pociťovať zníženú citlivosť alebo necitlivosť na jednej strane tela.
  • Nerovnováha a problémy s koordináciou: Postihnutá osoba môže mať problémy s udržaním rovnováhy alebo koordináciou pohybov končatín.
  • Zmeny reči: Môžu sa vyskytnúť problémy s výslovnosťou, porozumením alebo tvorením slov.
  • Poruchy zraku: Môže sa vyskytnúť dvojité videnie, strata polovice zraku alebo náhle zhoršenie videnia.
  • Problémy s prehĺtaním: Hemiplégia môže ovplyvniť schopnosť prehĺtať jedlo alebo tekutiny.
  • Pokles tváre: Na postihnutej strane sa môže objaviť pokles úst alebo očí.

Ak sa u vás alebo u niekoho vo vašom okolí objavia náhle príznaky hemiplégie, mali by ste okamžite zavolať záchrannú službu, pretože rýchla liečba je kľúčová pre obnovenie čo najväčšej funkčnosti a zníženie rizika komplikácií.

Príznaky progresívnej hemiplégie môžu byť spôsobené inými ochoreniami, ako je nádor mozgu, zápal mozgu alebo progresívne neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba. V týchto prípadoch je dôležité poradiť sa s lekárom, aby určil príčinu a začal vhodnú liečbu.