Čo je elefantiáza a aké má príznaky

02.04.2023

Elefantiáza je ochorenie, ktoré je spôsobené zablokovaním lymfatického systému, čo vedie k opuchu a zväčšeniu postihnutých častí tela, najmä končatín a pohlavných orgánov. Opuch je spôsobený nadmerným hromadením tekutiny v tkanivách.

Elefantiáza
Elefantiáza

Elefantiázu často spôsobujú parazitárne infekcie prenášané komármi. Tieto infekcie spôsobujú filárie ako Wuchereria bancrofti, Brugia malayi a Brugia timori. Keď sa tieto parazity dostanú do lymfatického systému, môžu spôsobiť zápal a upchatie lymfatických ciev, čo vedie k elefantiáze.

Toto ochorenie sa najčastejšie vyskytuje v tropických a subtropických oblastiach, ako sú časti Afriky, Ázie a Južnej Ameriky. Elefantiázou trpí viac ako 120 miliónov ľudí na celom svete.

Príznaky elefantiázy

Príznaky elefantiázy sa môžu líšiť v závislosti od závažnosti a štádia ochorenia. Medzi bežné príznaky patria:

 • Opuch a zväčšenie postihnutých častí tela: Najčastejším príznakom elefantiázy je výrazné zväčšenie končatín, pohlavných orgánov alebo prsníkov. Tieto opuchy sú spôsobené nahromadením tekutiny v tkanivách v dôsledku zablokovania lymfatického systému.
 • Bolesť a nepohodlie: Postihnuté oblasti môžu byť citlivé alebo bolestivé na dotyk a v dôsledku opuchu a zväčšenia môže dôjsť k obmedzeniu pohybu.
 • Kožné zmeny: V postihnutých oblastiach môže dôjsť k zhrubnutiu, zhrubnutiu a zmene farby kože. Môže to byť spôsobené zápalom, infekciou alebo zvýšeným tlakom na kožu v dôsledku opuchu.
 • Opakujúce sa infekcie: Ľudia s elefantiázou môžu byť náchylnejší na opakujúce sa bakteriálne infekcie kože a mäkkých tkanív v postihnutých oblastiach. Tieto infekcie môžu zhoršiť zápal a opuch a spôsobiť ďalšie komplikácie.
 • Zápal: postihnuté oblasti môžu byť červené a zapálené, čo poukazuje na infekciu alebo zápalový proces.
 • Horúčka a zimnica: Počas akútnej infekcie alebo zápalu môžu ľudia so elefantiázou pociťovať horúčku a zimnicu.

Príznaky elefantiázy sa môžu postupne zhoršovať, ak sa neliečia, a môžu viesť k trvalým deformáciám a obmedzeniam pohybu. Liečba a prevencia sú kľúčom k zmierneniu príznakov a zlepšeniu kvality života ľudí so elefantiázou.

Liečba elefantiázy

Liečba elefantiázy sa zameriava na odstránenie príčiny ochorenia, zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života pacientov. Liečba môže zahŕňať: 1. Liečba elefantiázy. 2. Liečba elefantiázy:

 • Antiparazitárne lieky: Lieky ako dietylkarbamazín (DEC) a albendazol sa používajú na usmrtenie dospelých červov a mikrofilárií, ktoré spôsobujú elefantiázu. Tieto lieky znižujú množstvo parazitov v tele, čím sa znižuje zápal a opuch.
 • Liečba infekcií: Na liečbu bakteriálnych infekcií kože a mäkkých tkanív, ktoré môžu sprevádzať elefantiázu, sa môžu predpísať antibiotiká. Liečba infekcií znižuje zápal a opuch.
 • Starostlivosť o kožu: Pravidelná starostlivosť o kožu vrátane čistoty a hydratácie môže pomôcť predchádzať infekciám a zlepšiť stav kože v postihnutých oblastiach.
 • Komplexná dekongestívna terapia (CDT): Táto terapia kombinuje manuálnu lymfodrenáž, kompresiu, pohybovú terapiu a starostlivosť o pokožku s cieľom zlepšiť odtok lymfy a znížiť opuch. CDT je dôležitou súčasťou liečby elefantiázy a môže výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov.
 • Chirurgická liečba: V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická liečba na odstránenie poškodeného tkaniva, zlepšenie lymfatickej drenáže alebo zlepšenie vzhľadu a funkcie postihnutých oblastí. Chirurgické možnosti zahŕňajú liposukciu, excíziu tkaniva a rekonštrukčné operácie.
 • Podporná liečba: dôležitými súčasťami liečby elefantiázy môže byť fyzikálna terapia, pracovná terapia a psychologická podpora. Tieto terapie pomáhajú pacientom zlepšiť pohyblivosť, zvládnuť bolesť a nepohodlie a prispôsobiť sa životu so elefantiázou.

Prevencia elefantiázy

Prevencia elefantiázy sa zameriava na zníženie rizika infekcie a zastavenie šírenia parazitických červov, ktoré ochorenie spôsobujú. Medzi hlavné stratégie prevencie patria

Komáre sú hlavnými prenášačmi parazitických červov, ktoré spôsobujú elefantiázu, preto je kontrola komárov kľúčovou súčasťou prevencie. Patrí sem používanie repelentov proti hmyzu, nosenie oblečenia, ktoré zakrýva väčšinu tela, a používanie sietí proti komárom na posteliach. Kontrola populácie komárov, napríklad odstraňovanie stojatej vody, v ktorej sa komáre množia, môže tiež pomôcť znížiť riziko infekcie.

V oblastiach s vysokým výskytom elefantiázy sa často vykonávajú programy hromadnej liečby, v rámci ktorých sa antiparazitárne lieky podávajú celej populácii. Tieto programy, ktorých cieľom je znížiť počet mikrofilárií v tele, pomáhajú zastaviť šírenie infekcie a môžu výrazne znížiť počet prípadov elefantiázy.

Včasné odhalenie a liečba infekcie filárnymi červami môže znížiť riziko vzniku elefantiázy. Včasná liečba znižuje záťaž parazitmi v tele a pomáha predchádzať poškodeniu lymfatického systému.

Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie o elefantiáze, spôsoboch prenosu a účinných stratégiách prevencie sú dôležité na zníženie rizika ochorenia v postihnutých komunitách. Informovanie ľudí o tom, ako sa chrániť pred komármi a zlepšiť hygienu, môže významne prispieť k zníženiu počtu prípadov elefantiázy.

Zabezpečenie prístupu k čistej pitnej vode a zlepšenie hygieny môže pomôcť znížiť riziko infekcií, ktoré môžu viesť k slintačke a krívačke. Patrí sem zlepšenie kanalizácie a odpadových systémov, podpora správnych hygienických návykov, ako je pravidelné umývanie rúk a čistenie tela, a zabezpečenie prístupu k základným zdravotníckym službám na zistenie a liečbu infekcií.