PREČO VODA V KONTAKTE S VRIACIM OLEJOM "EXPLODUJE"?

Pri varení jedla, najmä pri vyprážaní v hojnom množstve oleja, musíte byť veľmi opatrní: vriaci olej v kontakte s vodou exploduje a vytvára silné plamene. Prečo však k tomuto javu dochádza?

Odpoveď možno nájsť vo veľmi jednoduchom fyzikálnom princípe: teplota varu oleja a vody je v skutočnosti odlišná. Ak je bod varu vody 100 °C, v prípade oleja je to oveľa viac; na dosiahnutie bodu varu tejto potraviny je potrebných 300 °C.

Práve preto, keď sa voda dostane do kontaktu s vriacim olejom, keďže má nižšiu teplotu varu, prechádza priamo z kvapalného stavu do plynného, pričom vznikajú vzduchové bubliny, ktoré majú tendenciu prudko stúpať a spôsobiť výbuch.

Pri používaní vriaceho oleja v kuchyni je preto potrebné byť veľmi opatrný.

Najnovšie odpovede z poradne

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.