Prečo sa Mars nazýva Červená planéta?

Mars je rovnako ako Zem súčasťou slnečnej sústavy a je štvrtou planétou v poradí podľa vzdialenosti od Slnka.

Spolu s Merkúrom, Venušou a Zemou je poslednou z planét tzv. terestrického typu, teda pozostávajúcich prevažne z hornín. Planéty po Marse sa v skutočnosti nazývajú "joviánske planéty" a sú zložené prevažne z plynu.

Mars, často nazývaný Červená planéta, vďačí za toto pomenovanie svojmu zvláštnemu sfarbeniu: Mars je totiž pokrytý veľkým množstvom oxidu železitého, a preto má červenkastý nádych.

Ammado poradňa

Ktoré planéty obiehajú okolo Slnka?

Osem planét obieha okolo Slnka, a preto sú súčasťou slnečnej sústavy. Podľa vlastností možno tieto planéty rozdeliť do dvoch skupín: terestrické planéty (svojimi vlastnosťami sa podobajú Zemi) a joviálne planéty (podobné Jupiteru). Zem, Mars, Merkúr a Venuša sú terestrické planéty, zatiaľ čo...
>

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä Mesiac), a odstredivej sily, ktorá vzniká rotáciou sústavy Zem - Mesiac okolo jej stredu hmotnosti (nachádza sa na Zemi vo vzdialenosti približne 1700 km od povrchu Zeme). Zjednodušene povedané:...
>

Kedy vyhasne slnko?

Tak ako všetky hviezdy, aj Slnko má presne definovaný životný cyklus, ktorý jedného dňa povedie k jeho zániku. Keďže je to však relatívne mladá hviezda, potrvá ešte dlho, kým dosiahne koniec svojho "životného cyklu". Slnko vzniklo pred piatimi miliardami rokov a rovnako dlho potrvá, kým...
>

Čo je to jarná rovnodennosť?

Slovo rovnodennosť pochádza z latinského aequinoctium a znamená "noc rovná sa deň". Základnou charakteristikou jarnej rovnodennosti je, že dĺžka trvania hodín svetla sa takmer rovná dĺžke trvania hodín tmy. Je to okamih v obehu Zeme okolo Slnka, keď je Slnko kolmé na os rotácie Zeme. Tento jav, ako...
>

Aké materiály sa používajú v skafandroch astronautov?

Skafander musí mať špeciálne vlastnosti, ktoré majú vo svojej komplexnosti chrániť telo astronauta pred nepriaznivými podmienkami vo vesmíre: teplotami od 120° do -156°, kozmickým prachom, slnečným žiarením a mikrometeoritmi. Vonkajšia časť obleku je zložená zo 14 vrstiev syntetických vlákien...
>

Čo je to hviezda?

Hviezda je guľa z plynu, ktorá je taká horúca, že vyžaruje veľmi silné svetlo; aby mohla svietiť, musí dosiahnuť teplotu 10 miliónov stupňov. Ich farba, od modrej pre najteplejšie až po žlto-bielu pre najchladnejšie, závisí aj od ich veľkosti a teploty. Priemer najmenších hviezd môže byť niekoľko...
>

Kto pomenoval planéty?

Starí Gréci pomenovali planéty našej slnečnej sústavy. Vášniví astronómovia sa venovali hĺbkovému výskumu pohybov vo vesmíre a objavili najrozmanitejšie hviezdy. Keďže vlastnosti jednotlivých planét súviseli so zvláštnosťami olympských bohov, hviezdy boli pomenované podľa nich. A tak Venuša...
>

Aká je teplota planéty Pluto?

Trpasličiu planétu Pluto na okraji našej slnečnej sústavy objavil 18. februára 1930 Clyde Tombaugh na Lowellovom observatóriu v Arizone. Je to jedno z najvzdialenejších nebeských telies od Slnka, ktoré je od nás vzdialené približne šesť miliárd kilometrov. Preto nie je prekvapujúce, že teplota na...
>

Kedy vznikol vesmír?

Podľa najprijateľnejšej teórie vo vedeckom a akademickom svete vznikol vesmír pred 15 miliardami rokov. Vznik vesmíru, ako ho poznáme dnes, bol výbuch nazývaný Veľký tresk, po ktorom sa vesmír začal rozpínať. V nekonečne malom časovom úseku sa vesmír zväčšil na 1000 miliárd miliárd miliárd miliárd...
>

Aká je najväčšia hviezda vo vesmíre?

Najväčšia doteraz objavená hviezda je Pistolová hviezda. Pistolová hviezda s priemerom približne 300 miliónov kilometrov, svetelnou energiou 10 miliónov krát väčšou ako Slnko a 100-krát väčšou hmotnosťou bola objavená v roku 1997 Hubblovým vesmírnym teleskopom. Toto obrovské nebeské teleso vzniklo...
>

Ktorá hviezda je najbližšie k Slnku?

Najbližšia hviezda k Slnku je Proxima Centauri. Objavil ho v roku 1915 Robert Innes, riaditeľ observatória Union v Južnej Afrike. Proxima Centauri sa nachádza v súhvezdí Kentaura a od Zeme je vzdialená len 4,3 svetelného roka. To znamená, že svetlo prichádzajúce z Proximy Centauri musí cestovať...
>

Ako sa klasifikujú hviezdy?

Hviezdy možno klasifikovať rôznymi spôsobmi a podľa rôznych parametrov. Možno ich napríklad klasifikovať podľa úrovne vyžarovanej energie, ktorá sa vizuálne zhoduje s odlišnou farbou povrchu. Hviezdy s najvyššími teplotami sa zobrazujú modro-bielou farbou, potom žltou, ktorá označuje priemernú...
>

Čo sú padajúce hviezdy?

Hoci sa nazývajú "hviezdy", ide v skutočnosti o Meteority. Meteority sú úlomky hornín vo vesmíre, ktoré zvyčajne obiehajú okolo Slnka. Môže sa však stať, že sa tieto úlomky dostanú do kontaktu so zemskou atmosférou a v dôsledku trenia sa úplne vznietia, až sa rozpadnú, čo vyvolá dojem, že padajú do...
>

Prečo sa Mars nazýva Červená planéta?

Mars je rovnako ako Zem súčasťou slnečnej sústavy a je štvrtou planétou v poradí podľa vzdialenosti od Slnka. Spolu s Merkúrom, Venušou a Zemou je poslednou z planét tzv. terestrického typu, teda pozostávajúcich prevažne z hornín. Planéty po Marse sa v skutočnosti nazývajú "joviánske planéty" a sú...
>

Prečo sú Saturnove prstence také jasné?

Saturn je šiesta planéta slnečnej sústavy podľa vzdialenosti od Slnka: patrí medzi plynné obry spolu s Jupiterom, Uránom a Neptúnom. Saturn je obklopený sústavou prstencov, ktoré sa začínajú vo výške približne 600 kilometrov od povrchu Saturnu a siahajú až do vzdialenosti 120-tisíc...
>

Prečo mesiac svieti?

Mesiac je osvetlený, pretože naň dopadá svetlo zo Slnka aj zo Zeme. Keďže je Mesiac prirodzenou družicou, nesvieti vlastným svetlom, takže možno povedať, že mesačné svetlo nie je nič iné ako slnečné svetlo odrazené od Zeme. Dodatočné umelé pozemské osvetlenie podporuje jas Mesiaca, ktorý je zbavený...
>

Prečo môže byť Slnko hrozbou pre Zem?

Bez Slnka by na Zemi neexistoval život. Slnko však môže byť pre našu planétu a pre ľudí veľmi nebezpečné. Slnečné lúče, napríklad ultrafialové, môžu byť veľmi škodlivé. Naša atmosféra má štít, ktorý nedovoľuje, aby na nás ultrafialové lúče dopadali priamo. Táto ochranná bariéra, ktorá filtruje...
>

Prečo sú magnetické búrky nebezpečné?

Slnko neustále "vystreľuje" do vesmíru rýchlosťou 900 km/s veľký prúd nabitých častíc pozostávajúcich z elektrónov a protónov. Ide o známy "slnečný vietor". Každých jedenásť rokov sa slnečná aktivita, a teda aj všetky procesy jadrovej fúzie, ktoré na Slnku prebiehajú, zintenzívňujú a chromosférické...
>

Prečo sa Urán a Neptún nazývajú dvojičky?

Urán a Neptún sú dve planéty slnečnej sústavy, ktoré sú si navzájom najpodobnejšie. Keďže majú rovnakú veľkosť a zloženie, nazývajú sa "dvojičky". Obe planéty majú aj iné zloženie ako plynní obri Jupiter a Saturn, preto astronómovia tieto dve planéty radšej označujú ako ľadové obry. Dvojičky sú...
>

Prečo sa nazýva biela diera bielou?

Biela diera je teoretický objekt opísaný matematickým riešením, ktorý možno odhaliť podľa zákona všeobecnej relativity, ale ktorého existencia vo vesmíre nie je overená. Ak je čierna diera oblasť priestoru, ktorá priťahuje hmotu a zadržiava ju, biela diera je oblasť, z ktorej sa hmota a energia...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ