Prečo sa Mars nazýva Červená planéta?

Mars je rovnako ako Zem súčasťou slnečnej sústavy a je štvrtou planétou v poradí podľa vzdialenosti od Slnka.

Spolu s Merkúrom, Venušou a Zemou je poslednou z planét tzv. terestrického typu, teda pozostávajúcich prevažne z hornín. Planéty po Marse sa v skutočnosti nazývajú "joviánske planéty" a sú zložené prevažne z plynu.

Mars, často nazývaný Červená planéta, vďačí za toto pomenovanie svojmu zvláštnemu sfarbeniu: Mars je totiž pokrytý veľkým množstvom oxidu železitého, a preto má červenkastý nádych.

Najnovšie odpovede z poradne

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.