Čo sa nazýva prirodzené?

27.01.2023

"Prirodzené" sa nazýva a vzťahuje na veci, ktoré sa vyskytujú v prírode bez zásahu človeka. Môžu to byť rastliny, zvieratá, minerály, krajiny atď. Príklady prírodných vecí môžu zahŕňať:

  • Rastliny: trávy, kríky, stromy, kvety
  • Zvieratá: vtáky, ryby, cicavce, hmyz
  • Minerály: diamanty, zlato, striebro, meď
  • Krajina: hory, jazerá, rieky, lesy

Prírodné látky možno tiež klasifikovať ako "organické" alebo "anorganické" podľa toho, či obsahujú uhlík. Organické látky sú látky, ktoré obsahujú uhlík a sú produkované živými organizmami, ako sú rastliny a živočíchy. Anorganické látky neobsahujú uhlík a vznikajú mimo živých organizmov, napríklad minerály a horniny.

Prirodzený život je tiež pojem, ktorý označuje spôsob života, ktorý sa snaží byť v súlade s prírodou a minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Príkladom je ekologické poľnohospodárstvo, lesná ekológia a permakultúra.

Čo je to prirodzená strava?

Prirodzená strava je strava, ktorá pozostáva z potravín, ktoré sa vyskytujú v prírode bez zásahu človeka. Ide o potraviny, ktoré sa mali konzumovať v čase pred príchodom ľudí do zemepisnej oblasti, v ktorej žijú. Prirodzená strava sa môže líšiť v závislosti od zemepisnej oblasti, ale zvyčajne zahŕňa veľké množstvo čerstvého ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, rýb, prirodzene chovaného mäsa, orechov a semien.

Prirodzená strava sa vyhýba potravinám s umelými prísadami, pridaným cukrom, soľou, konzervačnými látkami a inými chemikáliami. Vyhýba sa tiež vysoko spracovaným potravinám, ako sú rýchle občerstvenie, koláče, čipsy atď.

V posledných rokoch sa stala populárnou filozofia prirodzenej stravy, označovaná ako "paleo strava" alebo "prirodzená strava". Táto strava sa zameriava na potraviny, ktoré sa konzumovali pred príchodom civilizácie, t. j. pred príchodom spracovaných potravín a umelých prísad.

Je dôležité podotknúť, že pojem "prirodzená strava" sa môže líšiť v závislosti od kontextu a môže sa interpretovať rôznymi spôsobmi. Je dôležité pochopiť túto koncepciu a preskúmať rôzne možnosti stravovania, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť o svojej vlastnej strave.

Čo je prirodzené správanie?

Prirodzené správanie sa vzťahuje na správanie zvierat a rastlín, ktoré zodpovedá ich prirodzeným inštinktom a vnútorným potrebám. K tomuto správaniu dochádza bez ľudského zásahu, ako je výcvik, kŕmenie alebo zmena prostredia.

Príklady prirodzeného správania zvierat môžu zahŕňať:

  • Lovec, ktorý loví a zabíja korisť pre svoju rodinu.
  • Matka, ktorá sa stará o svoje mláďatá a chráni ich pred nebezpečenstvom.
  • Samec, ktorý vyhľadáva pozornosť samice na účely rozmnožovania.

Príklady prirodzeného správania rastlín môžu zahŕňať:

  • Kvitnutie a tvorba plodov v určitých obdobiach roka.
  • Rast smerom k svetlu a využívanie fotosyntézy na výrobu energie
  • Prispôsobenie sa rôznym podmienkam prostredia, ako je sucho alebo chlad.

Je dôležité poznamenať, že pojem "prirodzené správanie" sa môže líšiť v závislosti od kontextu a môže sa vykladať rôznymi spôsobmi. Ľudské správanie možno tiež označiť za "prirodzené", ak je v súlade s ľudskými inštinktmi a potrebami, ako je potreba zabezpečiť seba a svoju rodinu.

Najnovšie odpovede z poradne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.