Ako sa formuluje základná bilančná rovnica?

27.01.2023

Základná bilančná rovnica sa formuluje pomocou tzv. "balíkových zápisov", ktoré zahŕňajú prvky a ich chemické reakcie. Bilančná rovnica znamená, že počet atómov v reactants (látky na začiatku reakcie) sa rovná počtu atómov v products (látky na konci reakcie).

Formula bilančnej rovnice je:

reactants (látky na začiatku reakcie) → products (látky na konci reakcie)

Jednotlivé látky sa zapisujú s ich chemickými značkami a stoichiometrickým koeficientom (číslo pred chemickou značkou) predstavujúcim počet molekúl alebo iontov tejto látky v reakcii.


Príklad 1

  • 2H2 + O2 → 2H2O

V tejto rovnici sa dve molekuly vodíka (H2) reagujú s jednou molekulou kyslíka (O2) na vznik dvoch molekúl vody (H2O).

Príklad 2

  • Fe + S → FeS

V tejto rovnici sa jeden iont železa (Fe) reaguje s jednou molekulou síry (S) na vznik jednej molekuly železnej síry (FeS).

Príklad 3

  • 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O

V tejto rovnici sa dva ionty chloridu (HCl) reagujú s jednou molekulou hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) na vznik jednej molekuly chloridu vápenatého (CaCl2) a dve molekuly vody (H2O).

Záver

Bilančné rovnice sú základným nástrojom pre popis chemických reakcií a ich vývoj siaha do dávnej minulosti.

Už starí Gréci a Rimania mali znalosti o chemických reakciách a ich formulácie. V 19. storočí, sa chemické rovnice začali používať ako štandardný spôsob popisu chemických reakcií, vďaka práci chemikov ako John Dalton, Antoine Lavoisier, Jöns Jakob Berzelius a ďalší. Základná bilančná rovnica ako taká je výsledkom vývoja a využívania chemických rovníc po stáročia.

Najnovšie odpovede z poradne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.