Aké sú to Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá?

27.01.2023

Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá sú také, ktorých telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Inými slovami, nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou. Tieto zvieratá sa musia prispôsobovať vonkajším teplotným zmenám prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií.

Príklady poikilotermných zvierat zahŕňajú:

  • Hmyz, ako napríklad mravce a bzuki
  • Bezstavovce, ako napríklad žaby a plazy
  • Rôzne druhy rýb a obojživelníkov
  • Niektoré druhy vtákov, ako napríklad lastovičky a sýkorky

Poikilotermné zvieratá musia prijať rôzne opatrenia, aby sa prispôsobili zmenám teploty, napríklad sa môžu skrývať v tieni, hľadať chladné miesta alebo sa kúpať v chladnej vode. Niektoré druhy môžu tiež regulovať svoju teplotu prostredníctvom dýchania alebo vylučovania tepla z tela.

Poikilotermné zvieratá sú často označované ako chladnokrvné, pretože ich telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Síce sú poikilotermné zvieratá často chladnokrvné, ale nie vždy. Je to skôr synonymum.

Jedným príkladom poikilotermného zvieraťa, ktoré nie je chladnokrvné, je delfín. Delfíny sú cicavce, ktoré majú vysokú telesnú teplotu, ale ich telesná teplota sa mení s teplotou vonkajšieho prostredia. Keď sa delfíny nachádzajú v chladnejšom prostredí, ich telesná teplota klesá a keď sa nachádzajú v teplejšom prostredí, ich telesná teplota stúpa. Delfíny tiež nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou, a preto sa musia prispôsobovať zmenám teploty prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií, napríklad sa môžu kúpať v chladnej vode alebo sa vydávať na hlbšie miesta.

Ďalším príkladom poikilotermného zvieraťa, ktoré nie je chladnokrvné, je medúza. Medúzy sú mäkkýše, ktoré nemajú krv a ich telesná teplota sa mení s teplotou vonkajšieho prostredia. Ich telesná teplota sa môže meniť v závislosti od teploty vody, v ktorej sa nachádzajú, a preto sa musia prispôsobovať zmenám teploty prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií, napríklad sa môžu vydávať na hlbšie miesta alebo sa presúvať do chladnejšej vody.

Najnovšie odpovede z poredne


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

Steam je populárna digitálna distribučná platforma pre videohry a softvér, ktorú vytvorila spoločnosť Valve Corporation. Registrácia v službe Steam je jednoduchá a umožňuje vám získavať a spravovať hry, komunikovať s priateľmi a používať ďalšie funkcie platformy.