Aké sú to Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá?

27.01.2023

Poikilotermné (chladnokrvné) zvieratá sú také, ktorých telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Inými slovami, nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou. Tieto zvieratá sa musia prispôsobovať vonkajším teplotným zmenám prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií.

Príklady poikilotermných zvierat zahŕňajú:

  • Hmyz, ako napríklad mravce a bzuki
  • Bezstavovce, ako napríklad žaby a plazy
  • Rôzne druhy rýb a obojživelníkov
  • Niektoré druhy vtákov, ako napríklad lastovičky a sýkorky

Poikilotermné zvieratá musia prijať rôzne opatrenia, aby sa prispôsobili zmenám teploty, napríklad sa môžu skrývať v tieni, hľadať chladné miesta alebo sa kúpať v chladnej vode. Niektoré druhy môžu tiež regulovať svoju teplotu prostredníctvom dýchania alebo vylučovania tepla z tela.

Poikilotermné zvieratá sú často označované ako chladnokrvné, pretože ich telesná teplota sa mení s vonkajšou teplotou. Síce sú poikilotermné zvieratá často chladnokrvné, ale nie vždy. Je to skôr synonymum.

Jedným príkladom poikilotermného zvieraťa, ktoré nie je chladnokrvné, je delfín. Delfíny sú cicavce, ktoré majú vysokú telesnú teplotu, ale ich telesná teplota sa mení s teplotou vonkajšieho prostredia. Keď sa delfíny nachádzajú v chladnejšom prostredí, ich telesná teplota klesá a keď sa nachádzajú v teplejšom prostredí, ich telesná teplota stúpa. Delfíny tiež nemajú vnútorný termoregulačný mechanizmus, ktorý by udržiaval ich telesnú teplotu konštantnou, a preto sa musia prispôsobovať zmenám teploty prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií, napríklad sa môžu kúpať v chladnej vode alebo sa vydávať na hlbšie miesta.

Ďalším príkladom poikilotermného zvieraťa, ktoré nie je chladnokrvné, je medúza. Medúzy sú mäkkýše, ktoré nemajú krv a ich telesná teplota sa mení s teplotou vonkajšieho prostredia. Ich telesná teplota sa môže meniť v závislosti od teploty vody, v ktorej sa nachádzajú, a preto sa musia prispôsobovať zmenám teploty prostredníctvom fyziologických a behaviorálnych adaptácií, napríklad sa môžu vydávať na hlbšie miesta alebo sa presúvať do chladnejšej vody.

Najnovšie odpovede z poredne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.