Prečo sa volá Červené more Červené?

Červené more je dnes známou turistickou destináciou: Šarm aš-Šajch a Marsa Alam sú len niektoré zo známych letovísk s výhľadom na toto more. Prečo sa však Červené more nazýva Červené? Najdôveryhodnejšia odpoveď je jednoznačne biologicko-vedecká.

Za určitých klimatických podmienok sa totiž v Červenom mori rozmnožuje osobitná riasa Trichodesmium erythraeum, ktorá v čase svojho maximálneho rozmnoženia vytvára na povrchu vody veľmi rozsiahle červenohnedé škvrny.

Popri tejto teórii existuje aj ďalšia, čisto etymologická. Červené more sa totiž objavuje aj v Starom zákone, a to práve v Knihe Exodus, kde sa hovorí, že práve toto more Boh otvoril, aby umožnil útek utekajúcim Židom vedeným Mojžišom. V tejto súvislosti sa táto vodná plocha nazýva yam suph, čo sa do angličtiny prekladá ako "more trstiny". Červené more by teda nebolo ničím iným ako etymologickou chybou: chybným prekladom, v ktorom sa z "trstiny" stalo jednoducho "červené" (červené).

Ammado poradňa

Prečo vznikajú zemetrasenia?

Zemetrasenia sú spôsobené pohybom obrovských skalných más v podloží, ktoré uvoľňujú obrovské množstvo energie: tieto pohyby pôdy nám pripomínajú, že zemský povrch nie je nemenný, ale spočíva na nestabilnom magmatickom...
>

Prečo zívame?

Všetci zívame tak často, že podľa niektorých odhadov zívneme v priemere 220 000-krát za život. Zívame, keď sme unavení, keď sa nudíme, keď vidíme niekoho iného zívajúceho: skrátka, každá "zámienka" je dobrá na "pretiahnutie"...
>

Prečo zdobíme vianočný stromček?

Vianočný stromček je jednou z najobľúbenejších vianočných tradícií na svete. Zvyčajne je to jedľa (ihličnatý stromček) ozdobená farebnými predmetmi: svetielkami, girlandami, guľami, sladkosťami. Pripravuje pred Vianocami a...
>

Ktorá oblasť sveta je najviac postihnutá tornádami?

Tornádo (alebo vodný vír) je prudký prírodný jav charakterizovaný vzdušným vírom, ktorý sa vytvára na základni kumulonimbu. Najviac postihnutou oblasťou tornádami je "Tornádová alej" (Tornado Area) v Severnej Amerike. Tornádová...
>

Čo je medenka?

Termín medenka môže označovať pigment, ktorý sa v minulých storočiach hojne používal v maliarstve, ako aj fungicídny prostriedok meď, ktorý je založený na medi. Meďnatec, ktorý sa hojne používa v poľnohospodárstve, môže mať rôzne...
>

Čo je seizmický roj?

Seizmický roj je sled seizmických otrasov slabej a strednej intenzity, ktoré sa vyvíjajú v danej oblasti a v pomerne dlhom časovom období: otrasy seizmického roja sa vyvíjajú najmä v neprítomnosti intenzívnejšej hlavnej...
>

Ako vznikol Veľký kaňon?

rand Canyon je roklina v severnej Arizone (USA), dlhá 446 km a hlboká 1600 metrov. Nachádza sa v národnom parku Grand Canyon a je jednou z hlavných turistických atrakcií v štáte Arizona. Existujú najmä dve teórie, ktoré sa snažia...
>

Prečo dochádza k záplavám?

Povodne vznikajú v dôsledku vyliatia sa rieky z brehov: to znamená, že jej vody nie sú zadržané brehmi a vylejú sa nad mestá alebo krajinu. Hlavnými príčinami vzniku týchto "katastrof" sú prívalové dažde a nepripravenosť územia....
>

Čo je to povodeň?

Povodne sú záplavy spôsobené vyliatím riek (alebo iných tečúcich vôd) a prívalovými dažďami. Tento pojem označuje aj katastrofickú udalosť spôsobenú poveternostnými podmienkami, ako sú dážď a búrky, ktoré trvajú niekoľko dní...
>

Aké je najľudnatejšie mesto v Číne?

Najľudnatejším mestom v Číne je Šanghaj: toto čínske mesto s neuveriteľnými 24,870,895 miliónmi obyvateľov má hustotu obyvateľstva 3 942,91 obyvateľov na kilometer štvorcový: považuje sa za hospodárske a finančné srdce...
>

Aká je najdlhšia rieka na svete?

Najdlhšia rieka na svete je Amazonka. Veľký vodný tok, ktorý preteká Peru, Kolumbiou a Brazíliou, meria 6 937 km a pramení v Nevado Mismi v peruánskych Andách vo výške 5 600 metrov nad morom. Amazonka je nielen najdlhšou riekou...
>

Aké je najdlhšie žijúce zviera na svete?

Na prvom mieste medzi najdlhšie žijúcimi živočíchmi na svete je nesmrteľná medúza, malá hydromedúza, ktorá pochádza z Karibiku, ale dnes je rozšírená po celom svete. Zdá sa, že je to jediný organizmus na Zemi, ktorý sa dokáže...
>

Prečo kosatkám hrozí vyhynutie?

Kosatky patria medzi najobávanejšie dravce v našich vodách: priemerná kosatka je dlhá 8 metrov a váži až 6 ton. Napriek tomu, že kosatky sú na vrchole potravinového reťazca, v našich oceánoch sa vyskytujú čoraz menej. Tieto...
>

Prečo sa Higgsov bozón nazýva božská častica?

Higgsov bozón je nesprávne známy aj ako "božská častica". Prečo? Všetko to pramení z nedorozumenia, ktoré sa začalo v roku 1993, keď americký fyzik Leon Lederman vydal knihu s názvom "Božská častica: Ak je vesmír odpoveďou, aká...
>

Prečo je gepard denný predátor?

Gepardy (nazývané aj "šprintéri savany") sú mačkovité šelmy, ktoré plánujú svoje bleskové útoky skoro ráno alebo neskoro popoludní, keď na oblohe dominuje slnko: na rozdiel od iných mačkovitých šeliem gepard uprednostňuje deň,...
>

Čo sú to fumaroly?

Fumaroly sú hlboké pukliny v zemi, z ktorých pri vysokých teplotách (od 100 do 900 °C) unikajú sopečné pary a plyny. Nachádzajú sa v blízkosti kráterov a vznikajú, keď sa vriaci plyn z podzemia dostane do kontaktu s čerstvým...
>

Prečo vznikajú vlny cunami?

Cunami alebo tsunami (v anglickom znení) sú tragické ničivé javy, ktoré vznikajú pri silných zemetraseniach alebo podmorských sopečných erupciách. Tým sa deformuje dno vody, čo spôsobuje abnormálny pohyb vĺn. Tento ťah vytvára...
>

Prečo sa volá Červené more Červené?

Červené more je dnes známou turistickou destináciou: Šarm aš-Šajch a Marsa Alam sú len niektoré zo známych letovísk s výhľadom na toto more. Prečo sa však Červené more nazýva Červené? Najdôveryhodnejšia odpoveď je jednoznačne...
>

Koľko typov bleskov existuje?

Blesk je silný jav, ktorý sa vyskytuje v atmosfére: je to skutočný elektrický výboj, ktorý vzniká, keď dve telesá dosiahnu rozdielny elektrický potenciál. Existuje mnoho telies, medzi ktorými sa môže vytvoriť rozdielny potenciál:...
>

Čo je to bionika?

Bionika je veda, ktorá vychádza z pozorovania prírody a živých organizmov a snaží sa reprodukovať a vytvárať teoretické a najmä praktické modely, pomocou ktorých je možné reprodukovať ich fungovanie. Biológia, matematika, fyzika...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ