Prečo sa volá Červené more Červené?

Červené more je dnes známou turistickou destináciou: Šarm aš-Šajch a Marsa Alam sú len niektoré zo známych letovísk s výhľadom na toto more. Prečo sa však Červené more nazýva Červené? Najdôveryhodnejšia odpoveď je jednoznačne biologicko-vedecká.

Za určitých klimatických podmienok sa totiž v Červenom mori rozmnožuje osobitná riasa Trichodesmium erythraeum, ktorá v čase svojho maximálneho rozmnoženia vytvára na povrchu vody veľmi rozsiahle červenohnedé škvrny.

Popri tejto teórii existuje aj ďalšia, čisto etymologická. Červené more sa totiž objavuje aj v Starom zákone, a to práve v Knihe Exodus, kde sa hovorí, že práve toto more Boh otvoril, aby umožnil útek utekajúcim Židom vedeným Mojžišom. V tejto súvislosti sa táto vodná plocha nazýva yam suph, čo sa do angličtiny prekladá ako "more trstiny". Červené more by teda nebolo ničím iným ako etymologickou chybou: chybným prekladom, v ktorom sa z "trstiny" stalo jednoducho "červené" (červené).

Najnovšie odpovede z poradne

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.