Pygmalion (Rosenthalov) efekt: čo to je a ako ho využiť v živote

11.03.2023
Pygmalion efekt
Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt ako psychologický jav prvýkrát opísali v roku 1968 Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová vo výskume, ktorý sa zameral na vplyv očakávaní učiteľov na študijné výsledky ich študentov. Výskum ukázal, že učitelia, ktorí mali pozitívne očakávania od svojich študentov, mali tendenciu venovať im viac pozornosti, podpory a mali vysoké očakávania, čo v konečnom dôsledku viedlo k lepším študijným výsledkom. Naopak, učitelia, ktorí mali od svojich študentov negatívne očakávania, mali tendenciu byť voči nim menej pozitívni a menej ich podporovať, čo viedlo k horším výsledkom.

Robert Rosenthal a Lenora Jacobsonová pre tento jav zaviedli termín "Pygmalionov efekt", ktorý zodpovedá gréckej báji o sochárovi Pygmalionovi, ktorý vytvoril krásnu sochu, do ktorej sa nakoniec zamiloval a ktorá vďaka jeho láske ožila. Pygmalionov efekt sa odvtedy stal dôležitým pojmom v psychológii a jeho vplyv sa preukázal nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v iných oblastiach, ako je práca, medicína a sociálna interakcia.

Pygmalionský efekt, ktorý sa niekedy nazýva aj Rosenthalov efekt, je psychologický jav, ktorý opisuje, ako očakávania a presvedčenia, ktoré má jednotlivec o iných ľuďoch, ovplyvňujú výkon týchto ľudí. V skratke Pygmalionov efekt tvrdí, že naše očakávania od iných ľudí môžu ovplyvniť ich výkon tým, že ich motivujú alebo demotivujú.

Tento efekt je pomenovaný podľa gréckeho mýtu o sochárovi Pygmalionovi, ktorý vytvoril krásnu sochu, do ktorej sa nakoniec zamiloval a oživil ju svojou láskou. V psychologickom kontexte sa Pygmalionov efekt vzťahuje na skutočnosť, že naše očakávania od druhých môžu ovplyvniť spôsob, akým sa správajú a ako sú úspešní v tom, čo robia.

Pygmalionov efekt môžeme vo svojom živote využiť tak, že budeme na druhých uplatňovať pozitívne očakávania a snažiť sa ich podporovať. Napríklad v pracovnom kontexte môžeme povzbudzovať a podporovať kolegov, aby dosahovali lepšie výsledky. V partnerskom vzťahu môžeme voči svojmu partnerovi uplatňovať pozitívne očakávania a podporovať ho v jeho záujmoch a aktivitách. Výchova detí môže byť ďalšou príležitosťou na využitie Pygmalionovho efektu, pretože pozitívne očakávania a podpora môžu deťom pomôcť dosiahnuť ich plný potenciál.

Pygmalionský efekt však môže mať aj negatívny vplyv, ak niekoho vnímame s negatívnymi očakávaniami. Preto by sme mali byť opatrní a snažiť sa vytvárať pozitívne očakávania a podporovať druhých, aby dosiahli svoje ciele.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).